Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro  już po raz trzeci zaprasza organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne z Wrocławia i Dolnego Śląska do udziału w konkursie na współorganizację rezydencji artystycznej. 

więcej >>>

Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych w skrócie SLOT od kilu lat współorganizuje rodzinne imprezy plenerowe, które odbywają się na Wyspie Słodowej. Wydarzenia te cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Wrocławia i gromadzą rzesze ludzi. Jest to czas wypełniony warsztatami artystycznymi i sportowymi, występami artystycznymi, różnymi pokazami oraz prezentacją rękodzieła lokalnych twórców.

więcej >>>

Fundacja "Promyk Słońca" zaprasza na spotkanie z legendą pomocy humanitarnej, panią Janiną Ochojską.

więcej >>>

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu rozpoczął kolejną edycję projektu aktywizacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Celem jest wsparcie pracodawców oraz bezrobotnych poprzez program staży, które rekomendujemy jako skuteczną i niskokosztową formę pozyskania pracowników. 

więcej >>>

Dnia 30 marca w ramach Partnerstwa odbyło się seminarium  pn. Jak tworzyć system wsparcia wrażliwy na potrzeby organizacji pozarządowych? Podczas seminarium prezentowane były najnowsze badania  dotyczące kondycji sektora organizacji pozarządowych 2015 w kontekście potrzeb III sektora i roli organizacji wspierających. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania. 

więcej >>>

"Per aspera ad astra – kompleksowy program wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy” to tytuł projektu skierowanego do młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Stowarzyszenie Euro- Concret oraz Fundacja Eudajmonia rozpoczęły rekrutację do nowego projektu skierowanego do młodych ludzi do 24 roku życia. Podstawowe kryteria oprócz wieku to zamieszkiwanie na terenie województwa dolnośląskiego, brak pracy, nie uczestniczenie w kształceniu w trybie dziennym. Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne i niepodsiadające kwalifikacji zawodowych. 

więcej >>>

Inicjatorzy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych uruchomili stronę internetową (mediapubliczne.org.pl) przez którą zbierane są kolejne podpisy organizacji i instytucji popierających Pakt. Sygnatariuszem Paktu jest również Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

więcej >>>

Jeśli działasz w organizacji pozarządowej, samodzielnie, w szkole, w bibliotece czy sołectwie i chcesz więcej dowiedzieć się na temat korzystania z prawa, zaproś nas. Wspólnie ustalimy, w jaki sposób zaprosić kolejne osoby z twojej miejscowości! Sieć Obywatelska Watchdog Polska przeprowadzi 30 spotkań lokalnych dotyczących prawa. Każde spotkanie potrwa około dwóch godzin. Odbędzie się w godzinach dostosowanych do potrzeb zapraszanej grupy odbiorców i odbiorczyń. Proszę o przekazanie poniższych informacji zainteresowanym osobom. Pełna informacja znajduje się pod tym linkiem - www.siecobywatelska.pl.

więcej >>>

Czy równość płci w życiu rodzinnym, w szkole, na rynku pracy wpływa na nasze zdrowie, poczucie szczęścia i satysfakcję z życia? Jaką rolę odgrywa równość płci w budowaniu egalitarnego społeczeństwa? W jaki sposób kształtować polityki publiczne, aby promować rozwój równego i sprawiedliwego społeczeństwa? Zapraszamy do wspólnej dyskusji, wymiany wiedzy i poglądów dotyczących równości płci i jakości życia.

więcej >>>

„Mistrzowie matematyki” to zainaugurowany w 2014 roku program, skierowany do organizacji pozarządowych, które w obszarze swojej działalności statutowej realizują programy stypendialne. Organizacje te mogą ubiegać się o dofinansowanie stypendiów na rzecz uczniów i studentów wybitnie utalentowanych w określonej dziedzinie nauk ścisłych, jaką jest matematyka.

więcej >>>

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław (organizacja członkowska DFOP) serdecznie zaprasza na ostatnie spotkanie z 3-częściowego panelu NATURA, w ramach całorocznego cyklu DUŻE A_PRZESTRZEŃ DLA PIĘKNA: NATURA-SPOŁECZNOŚĆ-ARCHITEKTURA.

więcej >>>

Dolnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na kolejne spotkania informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami”. Na kwiecień br. zaplanowano spotkania dotyczące dofinansowania z Funduszy Europejskich 2014-2020 na termomodernizację, rewitalizację oraz inwestycje proekologiczne. Wszystkie spotkania odbędą się 6 kwietnia 2016 roku we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl