FUNDACJA

DOLNOŚLĄSKIEJ FEDERACJI

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

UL. NABYCIŃSKA 19, POK. 409
53-677 WROCŁAW

NIP: 897 181 13 37
REGON: 362095840

Wrocław Miastem Dialogu – Smaki Współpracy

Szanowni Państwo,
Szanowne Organizacje Pozarządowe działające we Wrocławiu,

Chcielibyśmy zaprosić Was do tworzenia wrocławskich smaków współpracy, jedynych w swoim rodzaju. Podsumowując 2016 rok, pozostajemy z niezwykle ważnym dla nas pytaniem: Jak współpracować razem skuteczniej niż dotychczas? My organizacje pozarządowe między sobą i my organizacje pozarządowe z Urzędem Miejskim Wrocławia?

Dyskutujemy o tych kwestiach we Wrocławiu od dawna. W ostatnich miesiącach intensywniej poszukiwaliśmy ponownie odpowiedzi na to pytanie. Od jesieni spotykaliśmy się w ramach projektu „Wrocław Miastem Dialogu”. Stworzyliśmy grupę roboczą, do której zapraszaliśmy wszystkie chętne wrocławskie organizacje pozarządowe. W ramach tej grupy, w której również pracowali urzędnicy wrocławskiego magistratu, przygotowaliśmy razem debatę pozarządową „Smaki współpracy NGO - UM”, zorganizowaną 12 grudnia 2016 roku. Podczas debaty zaprezentowaliśmy wrocławski model współpracy NGO i Gminy Wrocław. Pokazaliśmy, jak chcemy skuteczniej współpracować i integrować pozarządowy Wrocław oraz poprosiliśmy obecne wrocławskie organizacje pozarządowe o opinie i komentarze. Zdecydowana większość uczestników debaty zadeklarowała chęć uczestniczenia w planowanych przez nas działaniach i dołączenia do nas. Teraz prezentujemy uporządkowany materiał i ponownie zapraszamy do włączenia się do proponowanych przez nas działań.

Sami od siebie domagaliśmy się podczas wielu godzin rozmów „konkretu”, słyszeliśmy to również od Państwa. Zatem proponujemy konkretne działania. Dołączcie do nas, pokażcie siłę pozarządowego Wrocławia!

Mamy plan działania na 2017 rok! Prezentujemy go poniżej.

Smaki Współpracy

Uwagi, komentarze można zgłaszać za pośrednictwem formularza.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agata.bulicz@dfopwww.hb.pl, lub dostarczyć do biura DFOP, ul. Nabycińska 19, pok. 409, 53-677 Wrocław

 

 

„Wrocław Miastem Dialogu”- o projekcie

Fundacja Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych rozpoczęła realizację projektu pn. „Wrocław Miastem Dialogu”. Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie struktur dialogu i współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych z Gminą Wrocław. Projekt trwa od 24 października do 31 grudnia 2016 r. i zakłada szereg działań m.in.

 

  1. Spotkania eksperckiej grupy roboczej, której zadaniem będzie wypracowanie strategii rozwoju i wzmacniania struktur dialogu i współpracy NGO i Gminy Wrocław.
  2. Otwartą debatę plenarną dla przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i Gminy Wrocław oraz wszystkich aktywnych obywateli, podczas której zostaną zaprezentowane i przedyskutowane wszystkie te zagadnienia, które będą rezultatem prac grupy roboczej. Celem debaty będzie poznanie opinii szerokiego kręgu wrocławskich organizacji pozarządowych,  społeczników i urzędników. Zapoznanie osób, które od niedawna funkcjonują w organizacjach pozarządowych z priorytetami współpracy Gminy Wrocław z NGO, zgodnie z rezultatem pracy grupy roboczej.
  3. Zgłaszanie uwag. Podczas trwania projektu organizacje, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniach w sposób bezpośredni będą miały możliwość zgłaszania uwag za pośrednictwem dostępnych kanałów - mailowo, telefonicznie, pocztą oraz on-line na specjalnie przygotowanym formularzu.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do udziału w otwartej debacie, która odbędzie się 12 grudnia 2016 roku w Pracowni Projektów Międzykulturowych Zajezdnia - Stowarzyszenie TRATWA przy ul. Legnickiej 65. Zależy nam na dyskusji w szerokim gronie osób związanych z wrocławskim III Sektorem.

Zapraszamy również do udziału w pracach eksperckiej grupy roboczej przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcą włączyć się w intensywny proces budowania struktur dialogu i współpracy NGO z Gminą Wrocław. Przed nami kilka spotkań roboczych, terminy znajdują się w formularzu zgłoszeniowym. Dokładne godziny i czas trwania spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w biurze Fundacji Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych pod nr 71 793 23 24.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław

O FUNDACJI

Fundacja Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych powstała w roku 2015r. Celem Fundacji jest wspieranie działań statutowych Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, jej organizacji członkowskich oraz innych organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w obszarach pożytku publicznego.

Władze

Prezes

Maria Lewandowaska - Mika
e-mail: maria.mika@dfopwww.hb.pl 
tel. 71 793 23 24

Rada Fundacji

Iwona Żuk- Magierska
Andrzej Wiewióra
Rafał Borkowski
Iwona Górnicka
Janusz Romańczukiewicz
Robert Drogoś
Jakub Prus

Adres

Fundacja Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
ul. Nabycińska 19
III piętro, pok. 409
53-677 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail: fdfop@fdfopwww.hb.pl


Obecnie realizowane projekty

1. Projekt „Wsparcie na starcie - tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy”. Lider projektu: Fundacja "Merkury"; Partnerzy Projektu: Fundacja Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z. o. o., Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-20202. „Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego kierowany do pracujących mieszkańców subregionu wrocławskiego i m. Wrocławia realizowany przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 - Rynek pracy, Działanie 8.7 – Aktywne i zdrowe starzenie się 8.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozeznanie cenowe nr 1/RPO/8.7/FDFOP na usługę dotyczącą opracowania graficznego oraz druku materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, plakatu, zaproszenia) 

Rozeznanie cenowe nr 2/RPO/8.7/FDFOP na usługę dotyczącą druku materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, zaproszenia)


3. "Wrocław Miastem Dialogu" projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław
Budżet: 10 000,00 zł
Okres realizacji: 24 października do 31 grudnia 2016r.

Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie struktur dialogu i współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych (NGO) z Gminą Wrocław (GW), poprzez zorganizowanie cyklu spotkań warsztatowych dla NGO i urzędników.

 

Projekty zrealizowane

1. "II Dolnośląski Kongres Obywatelski" współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Budżet: 13 100,00 zł
Okres realizacji: 25 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2016.

Celem głównym projektu było wzmocnienie aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej poprzez stworzenie trwałej płaszczyzny spotkań, dialogu, refleksji oraz wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy na terenie Dolnego Śląska.

 

Nowy moduł tekstowy
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl