Zespół Biura Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych:

Maria Lewandowska-Mika – Dyrektor Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Magister Pedagogiki na kierunku Animacja Społeczno - Kulturalna, absolwentka Podyplomowych Studiów: Fundusze Strukturalne UniiEuropejskiej,  absolwentka "Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych" Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, Programu Liderzy PAFW oraz Szkoły Facylitatorów Budowania Partnerstw Lokalnych. Członkini Podkomitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego, Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Koordynatorka wielu projektów finansowanych z UE. W organizacji zajmuje się zarządzaniem, planowaniem i koordynowaniem działań DFOP. Mama Kornela i Marcela. Zwolenniczka zimowych sportów i filmów Woody Allena.

E-mail: maria.mika[at]dfopwww.hb.pl

Marcin Babiuch – Specjalista ds. finansowych w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku ekonomia. W Federacji odpowiedzialny za sprawy finansowe przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów. Uczestnik kursów i szkoleń dotyczących realizacji i rozliczania funduszy z różnych źródeł m. in. FIO, POKL, czy dotacji z funduszy miejskich.  Uczestnik kursów księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Ulubiony cytat: "nie będziemy mieli świąt!".

E-mail: marcin.babiuch[at]dfopwww.hb.pl

Agata Bulicz – w Federacji od marca 2013 roku, animatorka partnerstw lokalnych. Socjolożka, doktorat w zakresie nauk o polityce, absolwentka studiów podyplomowych z Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkoły Trenerów Modelu Współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zorganizowanej przez Collegium Civitas. Autorka publikacji poświęconych zagadnieniom samorządowym, w tym przede wszystkim współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym. W Federacji zajmuje się również badaniami społecznymi i konsultacjami. Pracę ze społecznościami lokalnymi oraz z samorządami traktuje jako swoją życiową pasję. Prywatnie amatorka czeskiej literatury, włoskiej kuchni i polskich gór. Lubi się uczyć :-)

E-mail: agata.bulicz[at]dfopwww.hb.pl

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl