Przestrzeń Publiczna dla Seniorów
 nowy projekt Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez zwiększenie aktywności seniorów we współpracy ze wspólnotami lokalnymi i instytucjami publicznymi.

Kogo szukamy?

W ramach projektu poszukujemy 5 osobowej grupy z terenu jednej gminy Dolnego Śląska, składającej się z przedstawicieli organizacji senioralnych, aktywnych seniorów oraz liderów lokalnych (osoby niezatrudnione w administracji publicznej) np. sołtys. 

Jeżeli w swojej społeczności należą Państwo do grupy zaangażowanych osób w wieku 60+ zainteresowanych problematyką osób starszych, chcących wpływać na politykę seniorów w swoim regionie i chcą Państwo:

 • wiedzieć więcej o swoich prawach?
 • działać skuteczniej i prężnie w swojej gminie?
 • zbudować sprawnie komunikujący się ze sobą zespół osób?

a przede wszystkim:

 • przeprowadzić diagnozę lokalnej polityki senioralnej w swojej gminie? 

to serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. Przestrzeń Publiczna dla Seniorów!

Jakie wsparcie oferujemy w ramach projektu?

 • 2-dniowym bezpłatny warsztat przygotowujący grupę do przeprowadzenia diagnozy lokalnej polityki senioralnej;
 • 10 godzin merytorycznego wsparcia dla grupy roboczej w czasie prac nad diagnozą;
 • pomoc merytoryczną w pracy nad lokalną diagnozą polityki senioralnej;
 • pomoc przy organizacji spotkania konsultacyjnego (wynajem sali, catering, materiały);
 • możliwość udział uczestników w spotkaniu podsumowującym i superwizji dla członków grup roboczych.

Czas trwania projektu?

 • czerwiec-grudzień 2016r. 

Co zamierzamy osiągnąć przez ten projekt?

 • powstanie 4. współpracujących ze sobą grup roboczych pracujących nad rozwiązaniami dla seniorów;
 • zwiększymy poziom zaangażowania seniorów w proces tworzenia lokalnej polityki publicznej poprzez powstanie 4. diagnoz lokalnej polityki senioralnej;
 • zwiększymy aktywność wśród przedstawicieli organizacji senioralnych oraz seniorów (osób w wieku 60+);
 • zwiększymy wiedzę na temat społeczeństwa obywatelskiego oraz partycypacji społecznej wśród seniorów;

Zapisy oraz kontakt:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, pok. 409, 53-677 Wrocław, tel./faks 71 793 23 24, e-mail: dfop@dfopwww.hb.pl

 

Projekt Przestrzeń Publiczna dla Seniorów jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl