W tym miejscu publikowane będą informacje oraz komunikaty przedstawicieli Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD).

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami komitetu:

Sekretariat przedstawicieli DFOP: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, III piętro, pok. 409
53-677 Wrocław, tel. (71) 793 23 24, e-mail: dfop@dfopwww.hb.pl.

Newsletter przedstawicieli KM RPO WD 2014-2020:

Ważne dokumenty:

Aktualności:

W dniu dzisiejszym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w imieniu organizacji członkowskich - Wnioskodawców, przekazała Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego uwagi wraz z rekomendacjami do zmiany dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 WD.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych bierze udział w ogólnopolskim projekcie pod nazwą „Monitoring Funduszy Europejskich 2014-2020”. Jest on realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych.

więcej >>>

Zapraszamy do lektury raportu pn. "Organizacje pozarządowe w procesie programowania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 - Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych", który został przygotowany w ramach projektu Monitoring Funduszy Europejskich.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, przedstawicieli Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Monitoring Funduszy Europejskich 2014-2020 na Dolnym Śląsku.

więcej >>>

Uprzejmie informujemy, iż  14 września 2015r. Zarząd Województwa przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) RPO WD 2014-2020.

więcej >>>

Przedstawiamy Państwu stanowisko organizacji pozarządowych dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  wypracowane na podstawie  uwag organizacji zgłaszanych na spotkaniu 25.05.2015 w EkoCentrum Wrocław.

więcej >>>

W dniu 25 maja 2015r. w Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne pn. Udział organizacji pozarządowych we wdrażaniu i wykorzystywaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020r. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Polską Zieloną Sieć wraz z przedstawicielami strony pozarządowej w Komitecie Monitorującym RPO WD na lata 2014-2020. Wydarzenie zgromadziło blisko 40 osób w tym przedstawicieli sektora pozarządowego, samorządu, a także biznesu.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Polska Zielona Sieć wraz z przedstawicielami strony pozarządowej zasiadającej w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszają na spotkanie dot. możliwości współpracy organizacji pozarządowych z przedstawicielami Komitetu Monitorującego RPO oraz wdrażania funduszy europejskich w województwie dolnośląskim.

więcej >>>

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl