30 marca 2012 r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarzadowych w partnerstwie z organizacją członkowską - Fundacją "Merkury" z Wałbrzycha złożyła wniosek o dofinansowanie pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" w ramach konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/C/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WNIOSEK ZOSTAŁ REKOMENDOWANY DO DOFINANSOWANIA.

więcej >>>

9 marca 2012 r. Federacja złożyła wniosek o dofinansowanie zadania publicznego pt. "Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju Dolnego Śląska" w trybie pozakonkursowym art.19a do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

WNIOSEK ZOSTAŁ REKOMENDOWANY DO DOFINANSOWANIA.

więcej >>>

29 lutego 2012 r. Federacja złożyła wniosek o dofinansowanie pn. „Mam prawo”- kampania na rzecz zwiększania świadomości obywatelskiej mieszkańców Dolnego Śląska” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

WNIOSEK NIE ZOSTAŁ REKOMENDOWANY DO DOFINANSOWANIA

więcej >>>

14 lutego 2012r. Federacja złożyła wniosek o dofinansowanie pn. "Sprawne organizacje - silna Federacja" w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

WNIOSEK NIE ZOSTAŁ REKOMENDOWANY DO DOFINANSOWANIA.

więcej >>>

20 stycznia 2012 r. Federacja złożyła wniosek o dofinansowanie zadania publicznego pt. „Różni, ale równi- kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym” kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz równości płci w miejscu pracy w administracji i sektorze pozarządowym w regionie Dolnego Śląska" do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

WNIOSEK ZOSTAŁ REKOMENDOWANY DO DOFINANSOWANIA.

więcej >>>

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl