Warunki korzystania z newslettera

Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z funkcji newsletteraa udostępnianego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Przed wyrażeniem zgodny na korzystanie z usług newslettera należy zapoznać się z postanowieniami regulaminu.

2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Dolnośląską Federację Organizację Pozarządowych skierowaną do wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z niej polegającą na otrzymywaniu skategoryzowanych informacji wysyłanych okresowo na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

3. Newsletter obejmuję następujące tematy: „Aktualności projektowe”, „Biblioteczka”, „Publikacje DFOP” a także „Media o nas”.

4. Każdy użytkownik podczas rejestracji dokonuję wyboru tematów z których chce otrzymywać informację.
Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera.

§ 2

1. Uaktywnienie usługi newslettera następuję w momencie wpisania, zaakceptowanie regulaminu, a następnie potwierdzenia adresu e-mail przez użytkownika.

2. Wpisanie, zaakceptowanie regulaminu, a następnie potwierdzenie adresu e-mail przez użytkownika stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

§ 3

1. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zrezygnowania z dalszego otrzymywania informacji z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w postaci newslettera wpisując swój adres e-mail na stronie głównej www.dfopwww.hb.pl i następnie klikając przycisk „wypisz”.

2. Usunięcia konta pocztowego z newslettera następuję w momencie otrzymania przez Użytkownika e-maila potwierdzającego zamiar wypisania się z bazy adresowej, a następnie klikając w treści wiadomości wskazany link.

§ 4

1. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

2. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian zapisów w regulaminie z przyczyn techniczno–organizacyjnych.

 

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl