Zrealizowane projekty:

 

 1. "Konsolidacja działań na rzecz rozwoju III sektora na Dolnym Śląsku" - realizacja: VIII 2006 - XII 2007
 2. "Przejrzysty Samorząd" - realizacja: XII 2006 - X 2007
 3. Partnerstwo na rzecz rozwoju dla Dziania 3
 4. "FIO to dobra praktyka" - realizacja: 2006 - 2007
 5. "Wolontariat Biznesu" - realizacja: 2006
 6. "DFOP - profesjonalne wsparcie dla III sektora" - realizacja: VI - XII 2008
 7. "Wrocław przyjazny NGO" - realizacja: 2008
 8. "Przejrzysty Kapitał" - realizacja: 2009
 9. "Dolnośląska Akademia Pełnomocników NGO" - realizacja: IV 2009 - IX 2010
 10. "FOSA – Federacja Organizacji Silnych i Aktywnych" - realizacja: VI 2009 - V 2010
 11. "Partnerstwo Trójstronne na Rzecz Rozwoju" - realizacja: V 2010 - XII 2010
 12. "Aktywne kobiety, aktywni mężczyźni – III sektor jako rynek pracy" - realizacja: XI - XI 2010
 13. "Mam prawo" kampania społeczna na rzecz aktywnego obywatelstwa - realizacja: VIII 2009 - I 2011
 14. "Ekonomia Społeczna – szansą na rozwój Dolnego Śląska" – kampania informacyjno-promocyjna -realizacja: V 2009 - II 2011
 15. Wsparcie wdrażania projektów PO KL w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw -realizacja: I 2010 - VI 2011
 16. "Centra Wsparcia NGO" – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych - realizacja: X 2010 - XII 2011
 17. Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego - realizacja IV - XII 2011
 18. Gender – trudne równania - realizacja: VI - XII 2011
 19. „Różni, ale równi – kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym” – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz równości płci w miejscu pracy w administracji i sektorze pozarządowym w regionie Dolnego Śląska - realizacja: III - XII 2012
 20. Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2013 - realizacja:  - VI 2013
 21. "Współpraca międzysektorowa" – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu - realizacja: I 2011 - III 2013
 22. Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego -realizacja: I 2012 - XII 2013
 23. "Sprawne organizacje – silna Federacja" – projekt na rzecz wzmacniania potencjału i tożsamości NGO na Dolnym Śląsku - realizacja: V - XII 2013
 24. "Europejski Rok Obywatelski na Dolnym Śląsku" – aktywne społeczeństwo, strażnicze organizacje i działająca młodzież - realizacja: VIII - XII 2013
 25. „Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” - realizacja: IV 2011 - IX 2013
 26. „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego" - realizacja: III 2014 - XII 2014
 27. "POSTAW na MŁODZIEŻ" - realizacja: II połowa roku 2014
 28. „Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim” - realizacja: 01.10.2013 - 31.05.2015
 29. „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Wałbrzychu” - realizacja 01.03.2014 - 30.06.2015
 30. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” - realizacja 01.01.2013 - 30.04.2015
 31. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu” - realizacji 01.01.2013 - 30.04.2015
 32. „Dolnośląska platforma dialogu i konsultacji społecznych” - realizacja 08.2013 - 12.2014
 33. "Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku" - realizacja 09.2014 - 06.2015


Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl