Stanowiska i opinie DFOP:

 

Stanowisko DFOP w związku z ogłoszonymi konsultacjami społecznymi projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

więcej >>>

W jaki sposób przygotować się do działania po zakończeniu środków europejskich? Czy i w jaki sposób organizacje będą realizatorami programów strategicznych? Jakie obszary działania organizacji będą uwzględnione w nowej strategii? Gdzie i jak możemy zgłaszać nasze propozycje, koncepcje, uwagi do projektu strategii?

więcej >>>

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami prasowymi dotyczącymi kwestii nadużyć przy wydawaniu dotacji unijnych na Dolnym Śląsku.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej >>>

24 października prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oficjalnie powołał Wrocławską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Miło nam poinformować, że dzięki Państwa głosom w skład WRDPP weszło również dwóch kandydatów rekomendowanych przez Federację – Pani Maria Lewandowska–Mika, Dyrektorka DFOP oraz Pan Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia.

więcej >>>

Informacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o ostatecznym ustaleniu Instytucji Zarządzającej PO KL w kwestii obowiązku wnoszenia wkładu własnego przez beneficjentów PO Kapitał Ludzki.

więcej >>>

Z czym wiąże się propozycja zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie obowiązkowo wkładu własnego dla finansowania projektów miękkich – w większości realizowanych przez organizacje pozarządowe.

więcej >>>

Szanowni Państwo, trwają konsultacje propozycji zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie obowiązkowo wkładu własnego dla finansowania projektów miękkich – w większości realizowanych przez organizacje pozarządowe.

więcej >>>

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach nowej wersji SZOP-u. Projekt uwzględnia zmiany wprowadzone do programu Kapitał Ludzki w ramach przeglądu śródokresowego, podziału Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dodatkowych modyfikacji wynikających z dotychczasowej praktyki wdrażania PO KL.

więcej >>>

Przedstawiamy Państwu propozycje uproszczeń ustawy Prawo o stowarzyszeniach z uwzględnieniem komentarzy, przygotowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, które padły podczas sesji na VI Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych.

więcej >>>

[1] 2
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl