Pracujesz w organizacji pozarządowej lub należysz do grupy lokalnych działaczy? Widzisz potrzebę poprawy swojego otoczenia? Masz pomysł jak w swoje działania zaangażować przyjaciół, znajomych, sąsiadów lub mieszkańców swojej miejscowości? Zapraszamy do udziału w I edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. 

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje, że w dniu 23 lutego 2016r. podczas spotkania Zarządu, Waldemar Weihs zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

więcej >>>

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno-doradcze w Wrocławiu pn. „Konsultacje społeczne w praktyce”.

więcej >>>

W dniu dzisiejszym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w imieniu organizacji członkowskich - Wnioskodawców, przekazała Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego uwagi wraz z rekomendacjami do zmiany dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 WD.

więcej >>>

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić V Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania w obszarze kultury w 2015 r.

więcej >>>

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu DUŻE A_PRZESTRZEŃ DLA PIĘKNA: NATURA-SPOŁECZNOŚĆ-ARCHITEKTURA.

więcej >>>

Z inicjatywy Obywateli Kultury, Obywateli Nauki i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, którzy od Kongresu Kultury w 2009 roku domagają się reformy i uspołecznienia mediów publicznych, została powołana koalicja 46 organizacji, ruchów i stowarzyszeń obywatelskich, kulturalnych i społecznych (lista w załączeniu), które podpisały Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych. 

więcej >>>

Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w regionie.

więcej >>>

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu zaprasza do udziału w debacie "Z Widokiem na wyzwania rynku pracy". 

więcej >>>

Zapraszamy organizacje pożytku publicznego do korzystania z bezpłatnego punktu doradczego prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w ramach inicjatywy Centrum KLUCZ. W ramach doradztwa przygotowaliśmy zestaw narzędzi i poradników, które pozwolą Twojej organizacji lepiej prosić i dziękować za 1% podatku, a co za tym idzie, zwiększyć przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

więcej >>>

Miło nam poinformować, że już 7 marca 2016r wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (organizacja członkowska DFOP) otwiera edycję specjalną projektu DUŻE A - całoroczny cykl wykładów znakomitych architektów światowych.

więcej >>>

Na prośbę Ministerstwa przekazuję Państwu projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, z prośbą zaopiniowanie zmian zaproponowanych w Wytycznych tj. zmian w Rozdziale 3 – Słownik pojęć, pkt. 1 i 13 oraz zmian w rozdziale 7 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach PI 9v, pkt 14, 15 i 16. Ze względu na pilną konieczność dokonania zmian w wytycznych uwagi zgłaszane do innych części tego dokumentu nie będą uwzględniane przy obecnie prowadzonej nowelizacji. Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rozwoju planuje dokonanie zmian także w innych częściach dokumentu, jednak będą one przedmiotem odrębnej nowelizacji i odrębnych konsultacji. 

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl