Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

więcej >>>

Nasza organizacja członkowska - Fundacja Lepsze Dni - zaprasza na XXII Festyn na Kuźnikach (Wrocław), który odbędzie się 20 czerwca 2015r. (sobota).

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne warsztaty pn. „Standardy tworzenia i funkcjonowania ciał konsultacyjno-doradczych w tym Rad Działalności Pożytku Publicznego”


więcej >>>

Od maja 2014 r. na Dolnym Śląsku funkcjonują 4 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy. 

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieży, przedstawicieli  ciał konsultacyjno-doradczych oraz osoby zainteresowane powołaniem takich podmiotów, członków organizacji pozarządowych jak również przedstawicieli samorządów do udziału w konferencji podsumowująco-upowszechniającej pn. „Rola Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu polityk publicznych na Dolnym Śląsku”.

więcej >>>

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiego we Wrocławiu oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego zapraszają na debatę pt. Z widokiem na migraje. Spotkanie odbędzie się we wtorek 9 czerwca 2015r. o godzinie 16:30, w Domu Europy przy ul. Widok 19 we Wrocławiu.

więcej >>>

Szanowni Państwo, Członkowie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W imieniu Zarządu z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na Walne Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Zebranie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r. o godz. 12:00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum tego samego dnia o godz. 12:15 w drugim terminie, we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”.

więcej >>>

W związku z trwającymi konsultacjami do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zachęcamy do zgłaszania swoich uwag za pomocą załączonego formularza. 

więcej >>>

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna i pozwoli stworzyć plan działania w tym obszarze dla Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Wrocławia. Włącz się w ten proces!

więcej >>>

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego p. Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić IV Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014r.

więcej >>>

Ponad 40 wystawców-fundacje, stowarzyszenia, jednostki budżetowe miasta m.in.: straż pożarna, filharmonia czy Książnica Karkonoska przygotowały dla mieszkańców miasta szereg atrakcji w ramach wspólnych działań sektora publicznego i pozarządowego.

więcej >>>

W dniu 25 maja 2015r. w Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne pn. Udział organizacji pozarządowych we wdrażaniu i wykorzystywaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020r. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Polską Zieloną Sieć wraz z przedstawicielami strony pozarządowej w Komitecie Monitorującym RPO WD na lata 2014-2020. Wydarzenie zgromadziło blisko 40 osób w tym przedstawicieli sektora pozarządowego, samorządu, a także biznesu.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl