Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne warsztaty.

więcej >>>

Publikacja jest rezultatem projektu realizowanego w partnerstwie przez Fundację Probus, Fundację Abramis i Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu i prezentuje wyniki badań dot. oceny jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu zgorzeleckiego i Starostwem Powiatowym.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne warsztaty.

więcej >>>

Fundacja „Merkury” wraz z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych zapraszają serdecznie do udziału w dwudniowym bezpłatnym warsztacie pt. „Optymalizacja pracy biurowej i projektowej z zastosowaniem filozofii Kaizen i narzędzi Lean Office”

więcej >>>

Działasz w organizacji pozarządowej, a twoja organizacja jest młoda i potrzebuje wsparcia, aby rozpocząć działania? Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć społeczność lokalną? Skorzystaj z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł!

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Polska Zielona Sieć wraz z przedstawicielami strony pozarządowej zasiadającej w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszają na spotkanie dot. możliwości współpracy organizacji pozarządowych z przedstawicielami Komitetu Monitorującego RPO oraz wdrażania funduszy europejskich w województwie dolnośląskim.

więcej >>>

Nasza organizacja członkowska Stowarzyszenie Interclub Femina wolą Radnych Zgorzelca otrzymała tytuł honorowy "Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz". Serdecznie gratulujemy!

więcej >>>

Stowarzyszenie TRATWA, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Umbrella”, Urząd Miejski Wrocławia oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.zapraszają do udziału w debacie poświęconej Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu oraz stworzeniu w jego ramach Wrocławskiego Funduszu Małych Grantów.

więcej >>>

Fundacja Labore Nobilis zaprasza na studia licencjackie w ramach Międzynarodowego Programu Intermarium. Program adresowany jest do obywateli Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy, bez względu na wiek.

więcej >>>

Ludzie, którzy sami organizują dla siebie miejsca pracy, dostęp do kultury czy opieki medycznej? Estetyczne i ekologiczne prezenty i gadżety konferencyjne? Zdrowa, wegetariańska czy wegańska kuchnia? To wszystko i więcej robią przedsiębiorcy społeczni. W tym roku już po raz piąty Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych organizuje jedyny ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia wyróżniający przedsiębiorstwa społeczne działające najsprawniej pod względem ekonomicznym i społecznym.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne szkolenie.

więcej >>>

Na Dolnym Śląsku działa kilkanaście tysięcy aktywnych Dolnoślązaków, angażując się w realizację inicjatyw obywatelskich, wolontariat i działając w organizacjach pozarządowych. Uzupełniają swoimi działaniami obszary nieobejmowane przez administrację samorządową. Jaka ma być rola społeczników w przyszłości? Czy tylko działanie w organizacjach za własne środki, czy realizacja zadań publicznych? Jak radzić sobie w gąszczu przepisów i ich interpretacji? Co czynić, aby formalności nie zniechęcały do społecznej aktywności? Na te tematy oraz wiele innych będziemy mogli wspólnie porozmawiać podczas Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego w Krzyżowej k. Świdnicy.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl