Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego poinformował, iż zakończył się pierwszy etap wyłaniania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 96 dolnośląskich organizacji pozarządowych zgłosiło 94 kandydatów.

więcej >>>

Czy NGO mogą zastąpić PUPy? Outsourcing usług zatrudnieniowych w powiatach – PUP a NGO. Czy organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową i rynkiem pracy potrzebują sieci i reprezentacji? Na te tematy będziemy dyskutować 14 września 2014 roku (niedziela) o godzinie 14:30, podczas spotkania inaugurującego budowę sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. Odbędzie się ono w Warszawie przy ul. Trębackiej 4. ZAPRASZAMY!

więcej >>>

Do 1 września trwać będą konsultacje założeń dotyczących źródeł współfinansowania krajowego dla środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Założenia te mówią również o innych kwestiach i propozycjach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczących zasad ponoszenia wkładu własnego w RPO.

więcej >>>

Kancelaria Prezydenta RP  przekazała do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Podczas dwóch spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach w Wałbrzychu i Wrocławiu pojawiło się 18 postulatów dotyczących zmian w konsultowanym projekcie oraz szersze, dotyczące generalnych zmian przepisów dla NGO.

więcej >>>

Obszary priorytetowe dla finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach EFS w latach 2014-2020 oraz wstępne zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących programy operacyjne na lata 2014-2020 to tematy spotkania z Wojewódzkimi Radami Działalności Pożytku Publicznego, w którym 29 lipca br. udział wziął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.

więcej >>>

Fundacja Perennitas (organizacja członkowska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych) poszukuje koordynatora projektu Fit for Future.

więcej >>>

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego to koncepcja szerokiego wsparcia dla organizacji pozarządowych, która jest realizowana przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA.  W tym roku Sieć rozpoczęła swoją pracę w marcu, a w jej skład wchodzi 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych, których doradcy niezmiennie oferują kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli.

więcej >>>

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działając jako Partner projektu  Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”,  realizowanego pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, ogłasza nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej - wolontariuszy, którzy w lokalnych środowiskach prowadzić będą – w ramach projektu PCRS i zgodnie z jego założeniami - zajęcia wprowadzające pokolenie osób w wieku 50+ w świat Internetu, usług cyfrowych i komputera.

więcej >>>

Fundacja JUMP realizuje we Wrocławiu w okresie od września do grudnia 2014 roku projekt „Młody Przedsiębiorca Społeczny”. Działania przewidziane w projekcie mają na celu przybliżyć Państwu tematykę ekonomii społecznej oraz pomóc przekazać ją Państwa najbliższemu otoczeniu, czyli dzieciom i młodzieży.

więcej >>>

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje się do konsultacji społecznych projektu ordynacji wyborczej do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne na lata 2014-2020. W związku z powyższym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zachęca organizacje dokonsultacji projektu ordynacji wyborczej wraz z projektem formularza zgłoszeniowego oraz karty wyborczej i jednocześnie zachęcamy do złożenia swoich uwag oraz propozycji dotyczących w/w dokumentów.

więcej >>>

Dolnośląska Rada ds. Młodzieży zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnego, Mobilnego Biura Doradczego z którego mogą skorzystać organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Dolnego Śląska pracujące z młodzieżą.

więcej >>>

Od 7 lipca trwają konsultacje projektu zmian do ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Do 10 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do Kancelarii Prezydenta RP. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane postulaty przez środowisko organizacji pozarządowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wałbrzyskich stowarzyszeń oraz podkreślając niewątpliwie istotny wpływ ustawy Prawo o stowarzyszeniach Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy prowadzony przez Fundację "Merkury" serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 lipca 2014 r., w godz. 16.00-19.00, w Międzynarodowym Centrum Socjalnym i Młodzieży Fundacji "Merkury" przy ul. Beethovena 10 w Wałbrzychu.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl