Konsulat Republiki Serbii za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego apeluje do organizacji pozarządowych o wsparcie mieszkańców Serbii w związku z kataklizmem powodzi, który nawiedził tereny zachodniej i środkowej Serbii.

więcej >>>

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił, na wniosek dolnośląskich organizacji, że rozpoczął procedurę powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - jako organu opiniodawczo-doradczego Zarządu Województwa. W związku z powyższym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Dolnośląska Rada ds. Młodzieży skierowały do Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego pismo, w którym wyraziły zadowolenie z pozytywnego rozpatrzenia wniosku, kolejnego już złożonego przez organizacje, w sprawie inicjatywy powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP). 

więcej >>>

Od 7 lipca trwają konsultacje projektu zmian do ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Do 10 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do Kancelarii Prezydenta RP. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane postulaty przez środowisko organizacji pozarządowych.

więcej >>>

Z urodzinami różnie bywa, jedne mijają niepostrzeżenie, inne świętujemy skromnie, są i takie, których zdaje się nie można pominąć. My skończyliśmy dziesięć lat i postanowiliśmy te nasze dziesiąte urodziny spędzić wspólnie z naszymi organizacjami członkowskimi oraz osobami, które zechciały być z nami w tym dniu.

więcej >>>

To nic innego jak jedna z najbardziej skutecznych i znanych metod  do rozwiązywania problemów społecznych! Jeśli tylko mieszkańcy oraz urzędnicy chcą rozmawiać i wspólnie radzić w sprawie problemów, z którymi się borykają, mogą poprzez konsultacje społeczne osiągnąć bardzo dużo dla dobra całego społeczeństwa. 

więcej >>>

Centrum Edukacji Międzykulturowej Biuro Regionalne Wrocław (organizacja członkowska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych) serdecznie zaprasza na bezpłatne otwarte szkolenie pn. Podstawy Skutecznego Motywowania, które odbędzie się 1 lipca 2014r. we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 w godzinach 15:30-19:15. Serdecznie zapraszamy!

więcej >>>

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza prezesów, członków organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy do udziału w „Forum Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. we Wrocławiu w Sektorze 3, przy ul. Legnickiej 65.

więcej >>>

Do wiadomości wrocławskich organizacji pozarządowych: zaproszenie na inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. ewaluacji programu współpracy Wrocławia z NGO.

więcej >>>

Fundacja Lepsze Dni (organizacja członkowska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych) i Goście zapraszają na 5 Festyn Partnerstwa Lokalnego dla Leśnicy pn. "„Bez musztry i rozkazu bawimy się RAZEM”, który odbędzie się 15 czerwca 2014r. w godzinach 11-17 w Jednostce Wojskowej nr 1245, 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia, przy ul.Trzmielowicka 28 we Wrocławiu. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

więcej >>>

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na debatę „Mieszkalnictwo w aspekcie ubóstwa i wykluczenia społecznego: debata o kierunkach reform” oraz dyskusję „Usługi społeczne: uspołecznienie czy komercjalizacja?” organizowaną również przez  Polski Komitet EAPN. Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca 2014 r. w godzinach 13:00 – 17:00 w Warszawie przy ul. Nowy Świat 49 (sala konferencyjna nr 109, I piętro).

więcej >>>

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza wszystkiego dolnośląskie organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w konkursach.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym, który odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2014r. w Krzyżowej.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl