Szanowni Państwo,

Członkowie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,

W imieniu Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa na Walne Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Walne Zebranie poświęcone będzie wyborom władz DFOP, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdaniu z prowadzonych działań przez Zarząd, a także wypracowywaniu priorytetów działania Federacji na rok 2018.

Osoby, zainteresowane kandydowaniem do Zarządu DFOP proszone są o przesłanie krótkiego uzasadnienie swojej kandydatury na adres mailowy: maria.mika@dfopwww.hb.pl

Zebranie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 r. we Wrocławiu o godz. 10:00 w siedzibie Pracowni Projektów Międzykulturowych "Zajezdnia" przy ul. Legnickiej 65.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Program Walnego Zebrania.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego uczestnictwa w Walnym Zebraniu do Biura Federacji
do dnia 28 listopada 2017 r. mailowo na adres: maria.mika@dfopwww.hb.pl

Więcej informacji pod nr tel. kom. 602376974.

Rafał Borkowski, Prezes Zarządu

więcej >>>

Już niedługo Gmina Wrocław ogłosi otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.

W komisjach pracujemy również my, przedstawiciele wrocławskich organizacji, zgłaszajmy swoje kandydatury.

Zgłaszać można się do 17 listopada 2017 r. do godz. 12.00.

Wszystkie potrzebne informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/tworzymy-komisje-konkursowe-zapraszamy-przedstawicieli-ngo

więcej >>>

Szanowni Państwo,

w imieniu Lidera Projektu Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy przesyłamy w załączeniu zaproszenie na seminarium wdrażające w ramach projektu POWER 4.3 pt. "Aktywizacyjny triatlon - młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”.

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza,  firma heapmail Internet Solutions oraz Grone-Schulen Niedersachsen GmbH realizują projekt poświęcony adaptacji do warunków polskich, niemieckiego programu rządowego  AsA - Assiestierte Ausbildung. Program zawiera narzędzia aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i integracji społecznej osób należących do grupy NEET (Not in Employment Education or Training). W ramach tych prac, wypracowana została polska wersja programu: AsA.pl.

Uprzejmie prosimy o przekazanie pracownikom  organizacji pozarządowych  informacji o możliwości uczestnictwa w seminarium prezentującym i wdrażającym polską wersję programu AsA.pl, zawierającej ZAPROSZENIE na seminarium (załącznik: Zaproszenie_AsA.pl.pdf)  oraz zgłoszenie udziału w seminarium:  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

więcej >>>

Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych - dla mnie jako studentki Wydziału Nauk Społecznych miejsce inspiracji i życzliwości. Wydarzenie wyjątkowe, gdzie integrują się pokolenia, a przede wszystkim aktywiści
z różnych dziedzin. Każdy odwiedzający może znaleźć tam coś dla siebie, porozmawiać z przedstawicielami organizacji, zdobyć cenne informacje i rady. To także miejsce gdzie możemy sobie przypomnieć czym jest bezinteresowna pomoc, współpraca i pasja.
Uważam, że warto brać udział w takich przedsięwzięciach i szukać w sobie chęci do działania.
Karolina Sinicka
więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z 18 partnerami, organizacjami pozarządowymi, firmami, samorządami i sieciami z województwa, mają zaszczyt zaprosić na największe wydarzenie sektora społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku! 

26 października 2017 r. w Krzyżowej k. Świdnicy odbędzie się III Dolnośląski Kongres Obywatelski!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, samorządów lokalnych oraz sołtysów i aktywnych obywateli. 

Podczas Kongresu odbędzie się 13 paneli dyskusyjnych oraz debata „Organizacje pozarządowe szansą dla samorządności (?)” , którą moderować będzie Pan dr Krzysztof Wojciechowski - założyciel i członek zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in.: Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor  Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Jan Jakub Wygnański – Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie, Cezary Miżejewski – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Krzysztof Kwatera – przedstawiciel polskich LGD w Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Piotr Frączak z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej, samorządzie lokalnym lub jesteś osobą zaangażowaną w sprawy społeczne, to nie może Cię nie być tego dnia w Krzyżowej :)

Razem organizujemy, razem finansujemy, razem uczestniczymy. JEST MOC

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na Kongres. 

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zgłoszenia do udziału w Kongresie prosimy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy w terminie do 24 października 2017 r. na stronie internetowej: https://goo.gl/forms/N3mMxY7HzezcoD7h2

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 509 673 693 i 602 376 974. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

III Dolnośląski Kongres Obywatelski jest współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella bardzo serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji "Rozwój metod edukacyjnych w obszarze kompetencji obywatelskich i społecznych" organizowanej przez nas 23 października w godzinach 15:00-18:00 w Centrum Sektor 3, przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z rezultatami projektu „Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich”  oraz przeprowadzenie debaty dotyczącej rozwoju tychże kompetencji.

Uważamy warto jest zastanowić się również nad umiędzynarodowieniem pracy z młodzieżą, przydatnością nieformalnych metod nauczania czy partycypacją młodzieży w życiu publicznym. Porozmawiajmy wspólnie o kształtowaniu się kompetencji obywatelskich i społecznych. Znajdźmy odpowiedź na pytanie dlaczego warto rozwijać postawy obywatelskie i społeczne oraz jakie kompetencje w tym obszarze są kluczowe.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1z5b4rtHImqHKiMSOIaaiHWe62g2UzramtJb0sSnAmT4/edit

Zapisać można się również mailowo - a.dworak@sektor3.wroclaw.pl - w treści maila proszę wpisać: Imię nazwisko, telefon kontaktowy oraz nazwę organizacji

więcej >>>

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe? A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł ! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - operator programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Granty można przeznaczyć na realizację projektów w wybranych sferach pożytku publicznego.

więcej >>>

W imieniu organizatorów Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych zapraszamy wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firmy odpowiedzialne społecznie do wzięcia udziału w VI Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2017, które odbędą się 7 października na terenie Zajezdni Dąbie w godzinach 11-17.

Targi mają charakter rodzinnego pikniku i największego święta NGO w regionie. Ich celem jest promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego. Wstęp na teren wydarzenia jest bezpłatny. 

Liczymy, że z Waszą pomocą wydarzenie stanie się jedynym w swoim rodzaju, znanym w całej Polsce, DNIEM SPOŁECZNEJ SUPER MOCY!

Nabór organizacji i podmiotów odbywa się poprzez formularz elektroniczny

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1j-KAMIRPg0njncFVceAH5QJ_46ENCY6gsdFe6dOE9iR3pg/viewform

Regulamin obowiązujący Uczestników oraz lista zakwalifikowanych Organizacji znajdziecie Państwo na stronie www.sektor3.wroclaw.pl/Targi

więcej >>>

Szanowne Wrocławskie Organizacje,
ruszają konsultacje “Strategii rozwoju współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Wrocław na lata 2018-2022”. 

Zapraszamy szczególnie do udziału w spotkaniach, na których przedstawimy i omówimy założenia strategii. Spotkania będą również przestrzenią zebrania uwag i sugestii do przygotowywanego dokumentu. Planowane są dwa spotkania, by po zebraniu pierwszych komentarzy móc przyjrzeć się nowej wersji dokumentu i wprowadzić zmiany, a na końcu ustalić wspólną wersję.
Termin 1 spotkania: 19 września (wtorek), 17:30 - 19:30
Termin 2 spotkania: 3 października (wtorek) 17:30 - 19:30

Miejsce: Barbara - infopunkt / kawiarnia / kultura, ul. Świdnicka 8b, 50-067 Wrocław

NA TYM ETAPIE ZALEŻY NAM, ŻEBY KAŻDY/KAŻDA ZAINTERESOWANY/ZAINTERESOWANA WŁĄCZYŁ SIĘ AKTYWNIE W TWORZENIE STRATEGII. KAŻDY/KAŻDA Z WAS MA MOŻLIWOŚĆ WYRAŻENIA SWOJEJ OPINII I ZAPROPONOWANIA CELÓW STRATEGICZNYCH I KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ W OBSZARZE WSPÓŁPRACY Z MIASTEM.

Projekt „Stworzenie strategii współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia z organizacjami pozarządowymi”  jest realizowany dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej oraz Fundacją Dom Pokoju.
więcej >>>

Na stronie internetowej https://zdolnyslasklokalnie.pl/ogloszenia.html ogłoszony został nabór wniosków w konkursie "zDolny Śląsk Lokalnie". Wnioski można składać do 22 września (do godz. 15:00) na inicjatywy oddolne, rozwój organizacji i patronów przedsięwzięć lokalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Projekty w ramach konkursu zorganizowanego w 2017 roku muszą być realizowane w terminie od 30 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Szczegóły i tryb składania wniosków znajdują się w Regulaminie Konkursu "zDolny Śląsk Lokalnie" (zakładka Dokumenty do pobrania). Wnioski należy składać za pośrednictwem Generatora wniosków dostępnego w zakładce Konkurs.

Projekt "zDolny Śląsk Lokalnie" współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

więcej >>>

Zapraszamy Państwa na Galę VI Edycji Konkursu "zDolne NGO", podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia dla najlepszych dolnośląskich organizacji pozarządowych działających w obszarze dolnośląskiego regionalizmu.

 

Cele konkursu to promocja działań na rzecz rozwoju i propagowania dolnośląskiego regionalizmu prowadzonych przez organizacje pozarządowe, zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych, promocja dobrych praktyk, wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe oraz wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz organizacji regionalistycznych.

 

Uroczystość odbędzie się w dniu 12 września 2017 roku o godzinie 12.00 w Legnickim Centrum Kultury (Akademia Rycerska) w Sali Menażowej, ul. Chojnowska 2 w Legnicy.

 

Udział w uroczystości należy potwierdzić do dnia 8 września br. na adres: slawomir.wojcik@umwd.pl lub telefonicznie: (71) 770 40 76.

więcej >>>

Wrocławskie NGO zachęcamy do składania uwag i udziału w konsultacjach. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie konsultacyjne 1.09 o godz. 14.00 do Centrum Sektor 3

Termin konsultacji: 7 sierpnia – 8 września 2017 r.

Konsultujemy dwa ważne dla organizacji pozarządowych programy współpracy z Gminą Wrocław w 2018 r. oraz w l. 2018–2022. Czytajcie i opiniujcie:

✔️ przesyłając uwagi elektronicznie  

więcej >>>

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl