Wyniki wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/S/2012, której przedmiotem był zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych, oprogramowania, rzutników (projektorów) i drukarek w ramach projektu pt. "Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego".

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na konferencję "Dobre prawo dla NGO”, która odbędzie się 4 kwietnia (środa), w godz. 10.00-14.00, w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, w Krzyżowej k. Świdnicy.

więcej >>>

Miło nam poinformować, że przedstawiciele Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zostali zaproszeni do Grupy roboczej POKL ds. młodzieży powołanej przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do składania ofert na realizację usługi obejmującej świadczenie doradztwa na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”.

więcej >>>

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom konkursu za zainteresowanie oraz złożenie Wniosków o dofinansowanie. Przedstawione przez Państwa bardzo zróżnicowane i interesujące projekty zostały poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej na posiedzeniu Komisji Konkursowej i na tej podstawie została sporządzona Lista Rankingowa Partnerstw rekomendowanych do dofinansowania (w załączniku).

więcej >>>

W związku z realizacją projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, którego realizatorem jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowej w partnerstwie z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions Sp. z o.o., zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług obejmujących wynajem Sali szkoleniowej, noclegów oraz wyżywienia w ramach realizacji III warsztatu Dolnośląskiej Akademii menedżerów CSR.

więcej >>>

Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz pracowników samorządów i administracji na spotkanie podsumowujące poświęcone powołaniu Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych. Odbędzie się ono 21 marca w godzinach 10-13 w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65 w sali Dużej Warsztatowej.

więcej >>>

Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Jednak z ideą tą, znaną również pod angielskim skrótowcem CSR wiąże się wiele niedomówień i wątpliwości.  O tym, że przedsiębiorstwa mogą być odpowiedzialne za swoje działania i na tym nie tracić, a nawet osiągać korzyści opowiedzą przedstawiciele firm – liderów na tym polu. Spotkają się oni 15 marca w czasie konferencji i dyskusji „Biznes odpowiedzialny społecznie – więcej niż zysk!” organizowanej przez wrocławskich Ambasadorów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Kołem Naukowym Integracji Europejskiej KITE w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

więcej >>>

Dnia 22 marca br. odbędzie się Forum Ekonomii Społecznej pt. „PRODUKTywnie i SPOŁECZNIE” promujące ideę ekonomii społecznej. Organizatorami wydarzenia są: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Forum Aktywności Lokalnej.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych – „TRATWA” zapraszają do składania ofert na zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych, oprogramowania, rzutników (projektorów) i drukarek w ramach projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”.

więcej >>>

W dniu 29 lutego 2012 roku Wicemarszałek Radosław Mołoń podpisał umowę  o współpracy partnerskiej na rzecz  rozwoju Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego pomiędzy Województwem Dolnośląskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszeniem-Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”.

więcej >>>

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje, że termin naboru wniosków nominacyjnych do Konkursu „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011” został przedłużony do dnia 2 marca 2012 roku włącznie. O zakwalifikowaniu formularzy nominacyjnych decyduje data wpływu.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl