Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich drugi raz prowadzi konkurs na dobre i złe praktyki w dostępie do informacji publicznej.

więcej >>>

Niniejsza publikacja powstała w ramach realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych projektu „Gender – trudne równania” którego celem jest  zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości wśród mieszkańców Dolnego Śląska z zakresu równościowego zarządzania, antydyskryminacji i polityki gender mainstreaming, zwłaszcza w kontekście zarządzania zasobami kadrowymi oraz w szerszej perspektywie kształtowania polityki równości płci na poziomie lokalnym.

więcej >>>

W dniach 6 – 12 grudnia 2011 roku Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przeprowadziła monitoring ilości powołanych i funkcjonujących Rad Działalności Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku. Dane zostały zebrane na podstawie informacji zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych 198 jednostek samorządu terytorialnego oraz telefonicznego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

więcej >>>

W dniu 15 grudnia o godz. 16.00 w Bolesławcu odbyło się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” przez Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Bolesławcu prowadzoną przez  Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych z Bolesławca, Nowogrodźca, Warty Bolesławieckiej i okolic, samorządu terytorialnego i aktywnych obywateli. 

więcej >>>

Zapraszamy na ostatni warsztat realizowany w ramach projektu „Gender-trudne równania” z zakresu równości płci w miejscy pracy! W ramach realizowanego projektu Gender - trudne równania, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza zarówno kobiety, jak i mężczyzn pracujących w administracji oraz w organizacjach pozarządowych z regionu Dolnego Śląska do udziału w warsztacie zakresu stosowania zasad i zarządzania zgodnego z równym traktowaniem płci w swoim miejscu pracy.

więcej >>>

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziałuw warsztatach edukacyjnych "Akademia Edukacji Obywatelskiej", które odbędą się w dniach 12-16 grudnia 2011 roku.

więcej >>>

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPK-D) dla Organizacji Pozarządowych w Lubaniu przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” zorganizował w listopadzie 2011 r., wspólnie z Urzędem Miasta Lubań, Łużyckim Centrum Rozwoju i Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo Izerskie”, 3 szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu lubańskiego i lwóweckiego.

więcej >>>

Pracujesz w firmie z sektora MŚP na terenie Dolnego Śląska? Interesujesz się społeczną odpowiedzialnością biznesu? Weź udział w bezpłatnym cyklu trzech warsztatów edukacyjnych realizowanym w ramach Dolnośląskiej Akademii Menedżerów CSR i zostań liderem CSR w swoim regionie!

więcej >>>

24 października prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oficjalnie powołał Wrocławską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Miło nam poinformować, że dzięki Państwa głosom w skład WRDPP weszło również dwóch kandydatów rekomendowanych przez Federację – Pani Maria Lewandowska–Mika, Dyrektorka DFOP oraz Pan Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia.

więcej >>>

Bolesławieckie Stowarzyszenie Gospodarcze wspólnie z Powiatem Bolesławieckim zapraszają na Forum Organizacji Pozarządowych realizowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych po raz drugi przeprowadziła monitoring współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku. Poprzednie badanie było realizowane w roku 2007 i dotyczyło współpracy w 2006 r. Zrealizowane w tym roku badanie dotyczyło okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

więcej >>>

24 listopada w Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu obyło się spotkanie standaryzująco–integrujące w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i doradcy z punktów doradztwa pozarządowego z Góry, Żmigrodu, Milicza, Legnicy, Lubina, przedstawiciele operatorów projektu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl