Departament Pożytku Publicznego przedstawił dokument prezentujący proponowane zmiany do: „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Na jego podstawie stworzone zostaną „Zasady…” na 2012 r.

więcej >>>

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej ogłasza  przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych dotyczących projektu Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (2012-2020).

więcej >>>

Z czym wiąże się propozycja zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie obowiązkowo wkładu własnego dla finansowania projektów miękkich – w większości realizowanych przez organizacje pozarządowe.

więcej >>>

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie dnia 25 listopada 2011 dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

więcej >>>

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa zaprasza osoby z woj. dolnośląskiego zainteresowane tematyką obywatelską do udziału w intensywnym projekcie szkoleniowym "Akademia Edukacji Obywatelskiej". W ramach projektu uczestnicy zyskają wiedzę i umiejętności z zakresu: pracy z grupami młodzieżowymi metodami aktywnymi; pozyskiwania funduszy na działalność i zarządzania projektami oraz szeroko pojętej teorii i metodyki edukacji obywatelskiej.

więcej >>>

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Finału Konkursu "Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy 2011". A już wkrótce więcej informacji na temat naszych laureatów oraz podsumowanie tegorocznej edycji.

więcej >>>

Szanowni Państwo, trwają konsultacje propozycji zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie obowiązkowo wkładu własnego dla finansowania projektów miękkich – w większości realizowanych przez organizacje pozarządowe.

więcej >>>

Na wstępie chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za niezmiennie duże - w porównaniu do ubiegłorocznej edycji - zainteresowanie, jakim w tym roku ciszył się nasz Konkurs. Świadczy o tym fakt, iż pod obrady komisji konkursowej wpłynęło ponad 40 nominacji do tytułu Niezwykłej Dolnoślązaczki i blisko 40 nominacji do tytułu Niezwykłego Dolnoślązaka.

więcej >>>

Dnia 4 października 2011 r. w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego w Żmigrodzie odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych. Tematem przewodnim spotkania było: „Tworzenie przestrzeni dla wspólnych działań samorządów i organizacji pozarządowych działających w sferze kultury i oświaty z terenu Powiatu Trzebnickiego”.

więcej >>>

W dniu 13 października 2011 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor3” odbyło się spotkanie dotyczące Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, a także funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni wyższych oraz biznesu.

więcej >>>

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach nowej wersji SZOP-u. Projekt uwzględnia zmiany wprowadzone do programu Kapitał Ludzki w ramach przeglądu śródokresowego, podziału Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dodatkowych modyfikacji wynikających z dotychczasowej praktyki wdrażania PO KL.

więcej >>>

Informujemy, iż Walne Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w tym roku wyborcze planujemy  w dniach 16-17 grudnia br. (piątek-sobota) w Krzyżowej k. Świdnicy. Już dziś zwracam się do Państwa z prośbą  o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzach.

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl