Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu. Poszukiwany Doradca/czyni

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych poszukuje skrupulatnej i odpowiedzialnej osoby na stanowisko doradcy/doradczyni w ramach projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2., Poddziałanie 7.2.2, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Mile widziane dodatkowe wykształcenie (np. certyfikaty, zaświadczenia) oraz inne uprawnienia istotne przy realizowaniu projektów związanych z rozwojem III sektora
 • Min. 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla organizacji pozarządowych
 • Praktyczna wiedza z zakresu aspektów formalno-prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w tym zakładanie stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych, działalność gospodarcza, tworzenie biznesplanów, planowanie strategiczne, źródła finansowania działalności podmiotów
 • Umiejętność pracy w zespole i kontakt z klientami
 • Wysokie umiejętności organizacji pracy własnej

Dodatkowo:

 • Komunikatywność, rzetelność, skrupulatność, kreatywność, dyspozycyjność
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Open Office, Internet)
 • Prawo jazdy kat B

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Współrealizację projektu w zakresie wspierania ekonomii społecznej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie swojego CV (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji) do 08 kwietnia 2013r. na adres mailowy maria.mika@dfopwww.hb.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy. CV powinno być opatrzone czytelnie podpisanym oświadczeniem następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).”

Kontakt:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319, 53-661 Wrocław, tel. 71 793 23 24, www.dfopwww.hb.pl

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl