II Edycja Plebiscytu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania aktywizacji senioralnej w 2012 r.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt ogłosić II Edycję Plebiscytu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania aktywizacji senioralnej w 2012 roku.

Szczegółowymi celami II Edycji Plebiscytu „zDolne NGO” są:

  • promocja działań prowadzonych na rzecz seniorów mających na celu poprawę jakości ich życia oraz zaspokojenie potrzeb,
  • promocja wolontariatu senioralnego,
  • aktywizowanie środowisk lokalnych w działaniach na rzecz seniorów,
  • zwiększenie roli osób starszych w społeczności lokalnej, rozwój potencjału osób starszych w perspektywie indywidualnej i społecznej,
  • tworzenie i propagowanie zasad „dobrego starzenia się”, starości jako czasu sprzyjającego jak najdłuższej samodzielności i aktywności.

Termin naboru zgłoszeń do plebiscytu: 1 marzec – 19 kwiecień 2013 r.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław z dopiskiem: „zDolne NGO”

Na zakończenie plebiscytu zorganizowana zostanie uroczysta gala, podczas której ogłoszony będzie laureat II Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”

Gala odbędzie się w Domu Kultury w Górze, przy ul. Armii Polskiej 13.

Dokumenty do pobrania:

Realizatorem zadania jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze. Osoba do kontaktu: Elżbieta Skoczylas, tel. 668-771-225, e-mail: elzbieta.skoczylas@o2.pl.

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl