"Standaryzacja działalności wrocławskich organizacji pozarządowych"- zgłoś swoją organizacje do projektu

Serdecznie Państwa zapraszamy do włączenia się w działania projektowe i skorzystania z możliwości wdrożenia standardów w Państwa organizacji w zakresie procedur prawnych, aspektów  rachunkowo-księgowych oraz  mechanizmów zarządzania projektem. 

Od lipca 2013 r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, jako partner Stowarzyszenia Euro-Concret i Gminy Wrocław współpracuje w ramach projektu "Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego". Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego". W projekcie Federacja odpowiedzialna jest  za przeprowadzenie certyfikacji.

Celem projektu jest  usprawnienie działalności wrocławskiego sektora pozarządowego i pomoc organizacjom w dostosowaniu stosowanych  procedur do wymogów grantodawców, systemu prawnego, finansowego i nowoczesnych metod zarządzania. Zadania projektu obejmują : 

• podniesienie jakości działań z zakresu pożytku publicznego  przez  110 wrocławskich organizacji pozarządowych,

• wypracowanie  standardów w zakresie procedur prawnych, aspektów  rachunkowo-księgowych oraz  mechanizmów zarządzania projektami, na podstawie przeprowadzonej analizy  działalności wrocławskich NGO standardów; wypracowane procedury będą konsultowane z  NGO oraz z administracją publiczną,

• wdrożenie wypracowanych standardów wśród 50 wrocławskich NGO,

• certyfikacja organizacji, w których zostały wdrożone standardy,

• upowszechnianie standardów – oprócz kampanii promocyjno-informacyjnej, 60 organizacji będzie miało okazję uczestniczyć w szkoleniach z zakresu wdrażania standardów.

Nadal trwa rekrutacja do projektu - zostało jeszcze 15 wolnych miejsc.Rekrutacja potrwa do 30.09.2013 

Poniżej znajdziecie Państwo regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z formularzem zgłoszeniowym i kartą oceny.

Regulamin uczestnictwa - zaktualizowany

Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa

Karta oceny

PLAKAT

Formularze można dostarczyć do biura projektu osobiście w godzinach 9.00-17.00, listownie, emailem na adres: standaryzacja.ngo@gmail.com  lub faxem pod numer 71 341-05-19. 

W przypadku dostarczenia dokumentów emailem lub faxem kandydat zobowiązany jest do podpisania formularza w terminie 3 dni od dnia wysłania formularza pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.

BIURO LIDERA PROJEKTU: Stowarzyszenie Euro-Concret,
ul. Kościuszki 35a,oficyna, 50-011 Wrocław,
tel/fax:71-341-05-19, e-mail: standaryzacja.ngo@gmail.com


<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl