Uwagi organizacji pozarządowych do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

UWAGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA
I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Opracowane przez organizacje:

  • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)
  • Fundacja Imago
  • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP)
  • Fundacja Aktywizacja
Przy wsparciu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)

Szanowni Państwo,

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to reforma, na którą od miesięcy czekają urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i prywatne agencje zatrudnienia – a przede wszystkim ostateczni beneficjenci wszelkich zapisów, czyli bezrobotni.  W imieniu sektora organizacji pozarządowych wyrażamy nasze zaniepokojenie sposobem przygotowywania ustawy i przeprowadzania konsultacji społecznych. Nie jesteśmy w tym odczuciu odosobnieni: podobne sygnały trafiają do nas także od przedstawicieli urzędów pracy oraz instytucji pomocy społecznej.

W przypadku NGO-sów doszło jednak do zaniedbań, które odbieramy jako brak szacunku do naszego sektora i spychanie go na margines działań publicznych. W procesie konsultacji społecznych projektu ustawy pominięta została Rada Działalności Pożytku Publicznego, co jest pogwałceniem zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Co więcej, konsultacje zostały ograniczone do kontaktu z wybranymi podmiotami (OFOP i WRZOS), z których pierwszy zostawił inicjatywę po stronie swoich członków (ustawa nie dotyczy wszystkich organizacji zrzeszonych w OFOP), a drugi nie potwierdza otrzymania zaproszenia do zgłoszenia uwag do projektu. Dodatkowo proces konsultacji realizowany był w okresie wakacyjnym i trwał jedynie 34 dni (od 31 lipca do 2 września 2013 roku, co można potwierdzić w harmonogramie procesu legislacyjnego na stronie internetowej MPiPS). Dlatego nawet organizacje powiadomione przez OFOP lub śledzące stale enuncjacje w Biuletynie Informacji Publicznej nie miały dość czasu na zabranie głosu w swojej sprawie.

W naszej opinii środowisko organizacji pozarządowych nie miało realnej szansy zostać wysłuchane, dlatego stawiani przed faktami dokonanymi zmuszeni jesteśmy skierować nasz list do Państwa wskazując jakie zmiany widzielibyśmy w projekcie, jaki trafił już do Sejmu i znajduje się obecnie w rękach członków Sejmowej Podkomisji ds. Rynku Pracy. W Państwa rękach.

Nie mamy w planach zdewastować całego porządku ustawy i wydłużyć ponad miarę prac Podkomisji. Nasze uwagi odnoszą się do ledwie dwóch rozdziałów (12a Program Aktywizacja i Integracja oraz 13c Zlecanie działań aktywizacyjnych), a konkretnie do 20 fragmentów zlokalizowanych na ledwie 7 stronach dokumentu projektu ustawy liczącego 100 stron. Proponowane przez nas zmiany nie mają wpływu na koszt realizacji założonych przez ustawę działań. Celem naszych propozycji jest jedynie uelastycznienie niektórych działań, usunięcie nielogiczności i zapisów, które osłabią skuteczność wprowadzanych lub modyfikowanych zapisami ustawy instrumentów. W kilku przypadkach nasze propozycje mają także pomóc spełnić zapowiedzi Pana Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza i Pana Ministra Jacka Męciny co do wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy – szczególnie tych osób, którym publiczne służby zatrudnienia nie mogą zaproponować realnej pomocy.

Chcielibyśmy prosić Panie Posłanki i Panów Posłów o wsparcie naszych propozycji. Zwracamy uwagę na ich racjonalność, powściągliwość i wyważenie. A także na to, że po pierwsze: ułatwiają stosowanie lub zwiększają skuteczność Programu Aktywizacja i Integracja oraz zlecania aktywizacji poza urzędy pracy z punktu widzenia bezrobotnych, samorządów lub urzędów. I po drugie: zapobiegają zupełnemu odsunięciu lub marginalizacji organizacji pozarządowych w procesie wspierania urzędów pracy w działaniach integracyjnych i aktywizacyjnych. Zmiany te nie przekreślą ani śmiałości, ani głębokości wprowadzanych przez projekt zmian oraz nie zmienią faktu, że reforma urzędów pracy – jeśli okaże się sukcesem – otworzy nowy rozdział w historii polskich służb zatrudnienia. Zapewniamy, że wszystkim nam na takim sukcesie zależy.

Załącznik:

Łukasz Komuda
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl