Spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nt. Programu FIO

W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej sprawującego w roku 2014 funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 11:00, w dniu 17 lutego 2014 r. we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 12.02.2014 r. na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl 

Ze względu na duże zainteresowanie tematem prosimy o zgłaszanie najwyżej do dwóch osób z jednej organizacji.

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację e-mailową w dniu 12 lutego 2014 r.

Czas spotkania - ok. 3-4 godzin. DPP będzie reprezentowane przez co najmniej dwóch ekspertów oceniających wnioski w ramach konkursu P FIO.

 Program: 

  • Rejestracja uczestników 
  • Powitanie  i otwarcie spotkania 
  • Prezentacja nowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty) - Ekspert oceniający oferty FIO z MPiPS
  • Przerwa kawowa 
  • Prezentacja nowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 oraz zasad ubiegania się o dotację (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu - Ekspert oceniający oferty FIO z MPiPS
  • Podsumowanie  i zakończenie

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl