Warsztaty „Jak oceniać kondycję spółdzielni i najkorzystniej pozyskiwać zwrotne środki finansowe na jej rozwój?”

Szanowni Spółdzielcy, 

W imieniu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych serdecznie zapraszamy na warsztaty finansowe zatytułowane: „Jak oceniać kondycję spółdzielni i najkorzystniej pozyskiwać zwrotne środki finansowe na jej rozwój?” skierowane do Prezesów, Członków Zarządów oraz Głównych Księgowych spółdzielni.

Odbędą się one w dniu 25 września 2014 r. w sali konferencyjnej we Wrocławiu, przy  ul. Dąbrowskiego 42 -  V piętro (winda),  w godzinach 9:00 – 15:00.

Warsztaty realizowane są w ramach współpracy pomiędzy Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy a Towarzystwem Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych. 

Program warsztatów obejmuje następujące tematy:

  • „Jak oszacować własne  możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego? – oceń kondycję finansową swojej spółdzielni”.
  • Prezentacja oferty w ramach programu JEREMIE oraz Funduszu Ekonomii Społecznej - pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu. 
  • Informacja o kierunkach nowej perspektywy finansowej w kontekście przyjętego przez rząd Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej – co dla spółdzielni?
  • Prezentacja instrumentu do analizy wskaźnikowej spółdzielni opracowanego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.
  • Warsztat będą prowadzić eksperci TISE, Joanna Wardzińska oraz Wiesław Sendek. 

Udział w warsztatach dla spółdzielni zrzeszonych w ZLSP jest bezpłatny. Koszty warsztatu dla spółdzielni niezrzeszonych w ZLSP wynoszą 30 zł. brutto. Pozostałe koszty, pokrywa organizator. Odpłatność za udział w warsztacie  należy wpłacić  na konto Bank PEKAO  SA Oddział Wrocław ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 42,  nr: 26 1240 6175 1111 0010 4103 4762.  

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 18.09.2014 r. na adres: Delegatury Regionalnej  Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy we Wrocławiu ul. Dąbrowskiego 42 lub faxem na numer 71/355 57 18  lub  email: c.maryan@wp.pl 

FORMULARZ

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl