Konferencja - Menedżerskie zarządzanie w administracji samorządowej

W dniu 24 września br. w hotelu Best Western Premier w Krakowie odbędzie się konferencja Menedżerskie zarządzanie w administracji samorządowej, podsumowująca projekt Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne. 

Projekt koncentrował się na kwestiach efektywności usług administracyjnych, w szczególności w jego ramach przeprowadzono pilotażowe wdrożenie rachunku kosztów działań do analizy i monitoringu efektywności realizowanych usług. Jednak w czasie konferencji będziemy chcieli spojrzeć szerzej na zagadnienia związane z profesjonalizacją zarządzania w samorządach. 

Program konferencji obejmuje następujące wystąpienia:

Public Governance w zarządzaniu administracją publiczną
dr Tomasz PAPAJ
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Działania MAC w zakresie wsparcia JST w dążeniach do profesjonalizacji zarządzania. Podejście procesowe.
Przemysław BRZOZOWSKI
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Współpracy z JST

Budżet zadaniowy – autentyczne narzędzie zarządzania w samorządzie?
Przedstawiciel Departamentu Budżetu Państwa [TBC]
Ministerstwo Finansów 

Doświadczenia 20-letniego okresu budżetowania zadaniowego
Lesław FIJAŁ [TBC]
Urząd Miasta Krakowa

Małopolski pilotaż rachunku kosztów działań, czyli pierwszy krok na drodze do wdrożenia ewidencji kosztów realizacji zadań na podstawie podejścia procesowego
Anna SIEMEK-FILUŚ
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych przy świadczeniu usług publicznych w estońskich gminach
Liia Hanni
e-Gov Academy z Estonii

Czy mieszkańcy mogą być koproducentami usług publicznych?
Ewa STOKŁUSKA
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Otwarte współrządzenie
Alek TARKOWSKI [TBC]
Centrum cyfrowe

Planowana jest także dyskusja panelowa: Menedżerskie zarządzanie w administracji samorządowej. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

W załączeniu program konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny! 

Na Państwa zgłoszenia do udziału w konferencji czekamy pod adresem efektywnosc@mwi.pl lub pod nr tel. (12) 633 32 53 wew. 26 do 19 września.


<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl