Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (Employment and Social Innovation – EaSI) na lata 2014-2020

Od początku roku 2014 można skorzystać z ogłaszanych przez Komisję Europejską ogłoszeń konkursowych i przetargowych w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (Employment and Social Innovation – EaSI) na lata 2014-2020.

Program EaSI  to ogólnoeuropejski instrument finansowy zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską i mający na celu wspieranie zatrudnienia, polityki społecznej oraz mobilności pracowników w całej UE. W jego ramach finansowane będą praktyczne rozwiązania wprowadzane przez instytucje i inne podmioty w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, ocena proponowanych reform i rozwiązań, a następnie wdrażanie najlepszych koncepcji na szerszą skalę w państwach członkowskich. Istotą programu są innowacje społeczne (nowatorskie rozwiązania dot. polityki społecznej), na które co roku przeznaczane będzie 10–14 mln EUR.

W załączeniu przesyłam Państwu broszurę o Programie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).

Chcąc zachęcić Państwa do aplikowania o środki z ww. Programu, przesyłam Państwu link z ogłoszeniem konkursowym (calls for proposals) nr VP/2014/006, które dotyczy wsparcia reform w systemie zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich UE.

W ramach tego ogłoszenia Komisja Europejska przewiduje przyznanie 10 wybranym projektom grantu w wysokości maks. 80% kosztów kwalifikowalnych wynikających z oferty. Całościowy budżet na granty w tym ogłoszeniu konkursowym to 2,5 mln EUR.

Wymagania dot. oferty i wszelkie inne szczegóły znajdują się na ww. stronie internetowej.

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl