Dolnośląska Rada ds. Młodzieży zaprasza do udział w Akademii Zarządzania

Dolnośląska Rada ds. Młodzieży zaprasza do udziału w Akademii Zarządzania - unikalnym programie szkoleniowym stworzonym z myślą o organizacjach pracujących z młodzieżą na Dolnym Śląsku. Zajęcia rozpoczną się 4 października 2014 we Wrocławiu. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Akademia Zarządzania to unikalny program szkoleniowy stworzony z myślą o organizacjach pracujących z młodzieżą na Dolnym Śląsku. To 80-godzinne kompendium wiedzy i trening praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania organizacją. Obejmuje takie zagadnienia jak fundraising, promocja i budowanie wizerunku organizacji, zarządzanie projektami i zespołem oraz budowanie relacji z otoczeniem i networking. Akademia Zarządzania adresowana jest do osób zarządzających organizacją lub poszczególnymi zespołami w jej ramach lub osób przygotowujących się do objęcia tych funkcji. Każda organizacja biorąca udział w programie ma możliwość zgłoszenia dwóch przedstawicieli biorących udział w zajęciach zamiennie. Liczba miejsc ograniczona! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.

Kto może wziąć udział w Akademii Zarządzania?

- organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą na terenie Dolnego Śląska*

- osoby zarządzające organizacją lub poszczególnymi zespołami w jej ramach lub osoby przygotowujące się do objęcia tych funkcji.

*każda organizacja zgłaszająca chęć udziału w Akademii Zarządzania deleguje dwóch przedstawicieli, którzy będą mogli brać udział w zajęciach zamiennie.

Program Akademii Zarządzania:

Program Akademii składa się z 80 godzin szkoleniowych:

Warsztat 1: fundraising (4-5 października)

- możliwości finansowania działań dla młodzieży,

- dostępne strategie fundraisingowe,

- zasady aplikowania o środki,

- dobre praktyki współpracy z administracją publiczną i biznesem

Warsztat 2: promocja i budowanie wizerunku organizacji (11-12 października)

- analiza zasobów organizacji,

- analiza odbiorców komunikatów,

- narzędzia budowania wizerunku,

- współczesne kanały komunikacji społecznej,

- budowanie narracji i przekazów medialnych

Warsztat 3: zarządzanie projektami (8-9 listopada)

- diagnoza potrzeb społecznych,

- budowanie programu zmiany społecznej,

- planowanie,

- wdrażanie,

- monitoring,

- ewaluacja

Warsztat 4: zarządzanie zespołem (15-16 listopada)

- etapy rozwoju zespołów,

- potrzeby i komunikacja,

- metody pracy z zespołem,

- prowadzenie zebrań

Warsztat 5: budowanie relacji z otoczeniem, networking (29-30 listopada)

- analiza otoczenia organizacji,

- budowanie przyjaznego otoczenia poprzez relacje,

- przykłady dobrej współpracy,

- zasady i metody networkingu

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Akademii z wykazem godzinowym i tematyką zajęć. Zajęcia będą się odbywać w godzinach 9.00 – 15.00 w Instytucie Edukacji Społecznej (ul. Kościuszki 35A, Wrocław).

Trenerzy Akademii Zarządzania:

Paweł Dębek: Przewodniczący Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży, szef Instytutu Edukacji Społecznej. Coach, trener, doradca. Od 12 lat specjalizuje się w treningu kompetencji interpersonalnych. Przeprowadził ponad 5000 godzin szkoleń. Jest autorem programów z zakresu przywództwa i treningu trenerów. Prowadzi coaching indywidualny. Studiował psychologię i socjologię, szkolił się w zakresie treningu grupowego, psychoterapii i socjoterapii. Jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a w jej ramach przewodniczący zespołowi ds. polityki na rzecz młodzieży, który opracował Program Aktywna Młodzież. Autor dokumentów strategicznych i członek zespołów eksperckich z zakresu polityki na rzecz ludzi młodych, w tym m.in. autor raportu „Młodzi Dolnego Śląska 2013”, członek rządowego zespołu ds. młodzieży, kierowanego przez Szefa Doradców Strategicznych Premiera RP, w wyniku prac którego powstał raport „Młodzi 2011”, członek zespołu ds. aktywności społecznej młodzieży w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Kazimierz Szepiela: Wiceprzewodniczący Zarządu Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży oraz członek ścisłego kierownictwa Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa.. Trener na polskich i międzynarodowych szkoleniach z zakresu metodyki edukacji pozaformalnej, komunikacji międzykulturowej, edukacji lokalnej i obywatelskiej oraz fundraisingu. Wieloletni pracownik Ośrodka Regionalnego programu Młodzież w Działaniu odpowiedzialny za szkolenia, promocję i informacje na temat Programu

Zgłoszenia i rekrutacja:

Aby zgłosić udział w Akademii Zarządzania należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Termin zgłoszeń: 28 września 2014

Udział w projekcie jest bezpłatny

Rozmowy rekrutacyjne będą się odbywać 2 października w godzinach popołudniowych we Wrocławiu.

 

Kontakt:

Koordynator Biura Rady: Kinga Ekert

telefon: +48 600 28 30 30

email: kinga.ekert@drm.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez:

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl