Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i niedyskryminacji, reprezentującego organizację działającą na rzecz osób niepełnosprawnych największą liczbę głosów uzyskała Pani Alicja Szatkowska (zastępca: Pan Jakub Turański) - 464 ważne głosy (!)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz federacji organizacji pozarządowych największą liczbę głosów uzyskał Pan Arkadiusz Czocher (zastępca: Pani Maria Lewandowska – Mika) - 478 ważnych głosów (!)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwej ze względu na jeden z rodzajów działalności objętej programem operacyjnym tj. z obszaru tematyki odnawialnych źródeł energii największą liczbę głosów uzyskał Pan Krzysztof Smolnicki (zastępca: Violetta Sołtysik) - 539 ważnych głosów (!).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania równości szans płci reprezentowanego przez organizację działającą na rzecz równouprawnienia kobiet największą liczbę głosów uzyskała Pani Grażyna Gajda (zastępca: Pan Radosław Gawlik) - 452 ważne głosy (!).

Ponadto przedstawicielem organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska został Pan Tomasz Stanowski (zastępca Irena Krukowska-Szopa) - w tym obszarze był to jedyny kandydat.

 

Pełna informacja na stronie MPiPS:

http://www.pozytek.gov.pl/Regionalny,Program,Operacyjny,Wojewodztwa,Dolnoslaskiego,3645.html

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl