Uwagi przedstawicieli KM RPO z ramienia DFOP do SzOOP

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (SzOOP RPO WD). Dokument ten posłuży jako podstawa wdrażania RPO WD w latach 2014-2020, w ramach którego na Dolny Śląsk trafi ponad 2,2 mld euro z Unii Europejskiej. Przedstawiciele Komitetu Monitorującego RPO z ramienia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zgłosili swoje uwagi do dokumentu.

Zapraszamy do lektury.

Załącznik:

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl