Szkolenie - Zmiana jako praktyka i przyszłość organizacji

 

Forma szkolenia: warsztaty
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 x 45 min.)
Godziny szkolenia: 10.00 – 16.30.
Termin: 6-7 maja 2015 r.                    
Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji, ul. Św. Mikołaja 53, Wrocław

Grupa docelowa

Od uczestników szkolenia oczekiwane jest pewne doświadczenie w działaniach w organizacji pozarządowej lub chęć podjęcia współpracy. Kurs jest kierowany szczególnie do liderów i grup kreujących lub mających wpływ na planowanie działalności statutowej, ale również do rozpoczynających działalność w organizacjach.

Cele ogólne

Celem szkolenia jest:

 • uświadomienie znaczenia zarządzania zmianą, jako czynnika gwarantującego perspektywę rozwojową dla organizacji,  w oparciu o potencjał ludzi i zasoby środowiska;
 • nabycie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania zmianą, na bazie diagnozy lokalnej z wykorzystaniem metod i technik fundraisingowych.

Cele szczegółowe

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

 • zarządzać zmianą projektując ścieżki rozwoju organizacji;
 • opracować strategie diagnozy lokalnej w oparciu o mapy potrzeb i zasobów środowiskowych;
 • zarządzać potencjałem  ludzi w organizacji:
 • rozpoznawać sojuszników, sprzymierzeńców organizacji oraz zjednywać poparcie społeczne dla własnych działań;
 • wykorzystywać metody i techniki fundraisingowe dla rozwoju organizacji w perspektywie kilku lat;
 • sprawnie wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie;
 • korzystać z możliwości rozwoju i podnoszenia jakości usług organizacji.

Uwagi

Szkolenie prowadzone jest w ramach odpłatnej działalności Fundacji. Koszt 165 zł/os. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w dniu 15 kwietnia w g. 15.30 -19.30. Zgłoszenia na adres: info@ehelios.org; w temacie wiadomości prosimy wpisywać: zmiana – NGO - pokazowe.

Zarys programu szkolenia: Zmiana jako praktyka i przyszłość organizacji (6-7 maja 2015).

 • Zmiana jako czynnik warunkujący rozwój społeczeństwa.
 • Diagnoza lokalna.
 • Zarządzanie zmianą jako proces profesjonalizacji organizacji.
 • Znaczenie mapy potrzeb odbiorców i zasobów środowiska dla planowania rozwoju organizacji.
 • Debaty społeczne.
 • Lustracje z natury i ukierunkowane.
 • Inne metody diagnozy lokalnej angażującej.
 • Zasady budowania kampanii fundraisingowej.

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl