Konsultacje publiczne projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Do 31 stycznia 2017 r. trwają  konsultacje publiczne projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

W związku z tym uwagi do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (UD173) można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., w tym także w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ncrso@kprm.gov.pl

Brak przedstawienia uwag w wyznaczonym terminie zostanie uznany za rezygnację z przedstawienia stanowiska.

Przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR dostępny jest również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce Projekty aktów prawnych powstających w KPRM oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces legislacyjny. 

W załączeniu znajdą Państwo Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz formularz zgłaszania uwag.

Zachęcamy Państwa do zajęcia stanowiska.

Załączniki:

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl