Informacja Sekretariatu KM RPO WD

W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego w załączeniu przekazujemy pismo wraz ze Stanowiskiem XXXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie Polityki Spójności po roku 2020 (PS2020+). 

Informujemy również, iż na stronie internetowej Programu została zamieszczona najnowsza wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych http://rpo.dolnyslask.pl/zmiana-szoop-rpo-wd-19-grudnia-2016-r/. Natomiast w zakładce dot. Komitetu Monitorującego zostały uzupełnione zmodyfikowane Plany działania w ramach EFS na rok 2017 dla poszczególnych celów tematycznych (wynikające ze zmian w kryteriach zatwierdzonych podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego) http://rpo.dolnyslask.pl/pietnaste-posiedzenie-komitetu-monitorujacego/.

Załączniki:

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl