Niskooprocentowane wsparcie finansowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - organizacja członkowska DFOP, wygrał konkurs na realizację projektu polegającego na zarządzaniu Funduszem Pożyczkowym w kwocie 8 657 441,53 zł. W dniu 29 grudnia br., w obecności Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zarząd FRW podpisał stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Podmioty Ekonomii Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego będą mogły otrzymać niskooprocentowane wsparcie finansowe pochodzące z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego przez MRPiPS.

W ramach projektu dostępne są dwa rodzaje pożyczek:

  • pożyczka na start (dla PES działających do 12 miesięcy), w kwocie do 100 tys. zł, która oprocentowana jest na poziomie 1,75%. 
  • drugim produktem jest pożyczka na rozwój w wysokości do 500 tys. zł. Jej oprocentowanie uzależnione jest od kwoty finansowania. W przypadku pożyczek do 100 tys. zł jest to 1,75%, natomiast powyżej tej kwoty oprocentowanie wynosi 5,83%.

Środki będzie można przeznaczyć m.in. na finansowanie rozpoczęcia działalności, zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu, pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa, czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są Podmioty Ekonomii Społecznej takie jak: przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) oraz podmioty reintegracyjne (Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej). Dzięki projektowi, przez FRW wsparte zostaną minimum 134 Podmioty Ekonomii Społecznej oraz powstaną nowe miejsca pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. w części za którą odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedstawiając ogólne założenia Projektu zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie jego  realizacji, szczególnie chodzi nam o rozpropagowanie idei Projektu i pomoc w  dotarciu do organizacji potrzebujących wsparcia. Uprzejmie prosimy o kontakt, spotkanie w celu przedstawienia Państwu propozycji  współpracy w ramach Projektu dot. Rozwoju Ekonomii Społecznej na Państwa terenie.


Kontakt:
Beata Szczepankowska
Pełnomocnik Zarządu ds. Realizacji Projektów
tel. (74)6644824
email: beata.szczepankowska@frw.pl


<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl