Ruszyła II edycja programu - Decydujesz, pomagamy

Ruszyła II edycja programu „Decydujesz, pomagamy”. W całej Polsce na ręce organizacji i społeczników trafi aż 150 grantów o łącznej wartości 750 000 zł na realizację projektów skierowanych do lokalnych społeczności. 

O programie „Decydujesz, pomagamy”

Celem programu jest wsparcie lokalnej społeczności w zmianie swojego najbliższego otoczenia na lepsze. Na potrzeby programu Polska została podzielona na 145 mikroregionów. W każdym z okręgów przyznany zostanie grant w wysokości 5 000 zł. Szerokie kryteria programu pozwalają na zgłaszanie różnorodnych przedsięwzięć: od renowacji przestrzeni miejskiej, przez warsztaty edukacyjne czy działania aktywizujące dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, po wydarzenia specjalne oraz promocję zdrowego stylu życia. Ważne, by projekty były dedykowane lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz wszyscy aktywni obywatele, którzy mogą zgłosić się jako grupy nieformalne np. w ramach grup sąsiedzkich, kół naukowych, klubów osiedlowych czy kółek zainteresowań.

Co zrobić, żeby wziąć udział?

Należy wypełnić formularz do 31.01.2017 r. na stronie https://pomagamy.tesco.pl/ 

Mechanizm programu

  • lokalne  organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne, zgłaszają swoje projekty do 31.01.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie (dostępny po procesie rejestracji) https://pomagamy.tesco.pl/
  • komisja grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 145 mikroregionów,
  • o tym, która organizacja otrzyma grant, decydują mieszkańcy danego mikroregionu w otwartym głosowaniu,
  • otrzymany grant powinien zostać zrealizowany w terminie od czerwca 2017 do września 2017 włącznie.

Więcej informacji na stronie https://pomagamy.tesco.pl/  oraz w Regulaminie programu.

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl