1. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych “Ko-NGO-Res”

Udział w Kongresie potwierdził Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz.
 
Organizatorami są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych “Umbrella” oraz Urząd Miejski Wrocławia.
Kongres organizujemy przy wsparciu wrocławskich organizacji pozarządowych. Dołącz do grona współorganizatorów.

PROGRAM
Prowadzący: Maria Mika Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 Grzegorz Tymoszyk Centrum Sektor 3 / Fundacja “Umbrella”
9.00 - 10.30 "Poranek poza-samo-rządowy”
Miejsce: Skatepark
Rejestracja uczestników Kongresu.
Integracyjne spotkanie uczestników Kongresu - rozmowy przy śniadaniu przygotowanym przez podmioty ekonomii społecznej.
Stoliki informacyjne: Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Federacja Wrocławskich NGO, Strategia Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z NGO, Grupy Dialogu Społecznego, Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.
 
Zapraszamy uczestniczące w Kongresie NGO do przyniesienia swoich roll’upów, banerów, wizytówek, ulotek itp. - będzie możliwość ich prezentacji.
 
10.30 - 10.40 - Otwarcie Kongresu
Miejsce: Skatepark
Wystąpienie otwierające Kongres: 
Karolina Mróz Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
Jacek Sutryk Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
10.40 - 11.00 - Prezentacja Wrocławskiego Modelu Współpracy 
Agata Bulicz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, 
Bartłomiej Świerczewski Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej,
Dominik Golema Rzecznik ds. Dialogu Społecznego.
11.00 - 11.20 Strategia Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z NGO
Miejsce: Skatepark
Krzysztof Nowak Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich 
11.20 - 11.40 Społecznie Odpowiedzialny Wrocław
Miejsce: Skatepark
Prezentacja założeń Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej LPRSE
Joanna Kot Prezes Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej
Ewa Żmuda Zastępca Dyrektora Wrocławskie Centrum Integracji
 
11.40 - 12.00 przerwa kawowa
Miejsce: Skatepark
12.00 - 14.00 Spotkania branżowe
Miejsce: Sektor 3 i PPM Zajezdnia (Tratwa)
W późniejszym terminie podamy sylwetki moderatorów spotkań branżowych
(przedstawicieli NGO oraz Urzędu Miasta Wrocławia).
  
14.00 - 15.00 przerwa obiadowa
Miejsce: Skatepark
 
15.00 - 17.00 WYBORY do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Miejsce: Skatepark 
15.00 - 15.15 Wprowadzenie: Rola WRDPP w dialogu społecznym - 
Robert Drogoś Stowarzyszenie Tratwa
15.15 - 15.30 Omówienie formalno-prawnych zasad wyborów do WRDPP -
Beata Bernacka Zastępca Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej 
15.30 - 16.00 Autoprezentacja kandydatów do WRDPP
16.00 - 16.30 Wystąpienie Prezydenta Wrocławia o roli i znaczeniu WRDPP oraz uroczysta inauguracja wyborów
16.30 - 17.00 Wybory do WRDPP i kuluarowe rozmowy z Prezydentem Wrocławia i kandydatami do WRDPP.
 
17.00 - 17.50 Happening
Miejsce: Skatepark i parking
Losowanie nagród - wylosowane zostaną dwie uczestniczące w Kongresie organizacje, dla każdej z nich organizatorzy zakupią nagrodę o wartości do 1 tys. zł;
Warsztaty bębniarskie i integracyjny "Drum-Dance" oraz wypuszczenie "w świat" balonów Kongresu;
Zasadzenie Drzewa Kongresu;
Akcje-prezentacje poszczególnych NGO.
Akcje NGO - zachęcamy organizacje do przeprowadzenia autopromocyjnych animacji skierowanych do uczestników Kongresu: działania artystyczne, elementy kuglarskie, streetworkerskie, teatr, sport, edukacja itp.
17.50 - 18.00 Zakończenie Kongresu
Uroczyste zakończenie Kongresu: 
Rafał Borkowski Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
Jacek Sutryk Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 
Od godz. 20.30 After Party (Pub Felicita, ul. Ruska 47-48A)
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław
www.wroclaw.pl

Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych - logotypy


<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl