Zapraszany na spotkanie grupy branżowej Kultura w DFOP

Tworzenie grup branżowych przez organizacje pozarządowe należy
do priorytetów Koalicji, którą na zasadach partnerstwa stworzyli przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W skład Koalicji wchodzą przedstawiciele 13-tu organizacji pozarządowych, Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Partycypacji Społecznej
oraz Rzecznik Dialogu Społecznego.

Podsumowaniem pierwszego etapu prac Koalicji jest dokument „Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 we Wrocławiu”.

Jednym z obszarów, wytypowanych przez Koalicję do objęcia partnerstwem określonym w dokumencie strategii, jest aktywność związana z aktywizacją wrocławskiego środowiska kultury i powołaniem Grupy Branżowej Kultura.

Aktualnie prowadzone są prace w ramach 3 grup branżowych:
→ Grupa ds. kultury – operator: Fundacja Avant Art;
→ Grupa ds. młodzieży – operator: Stowarzyszenie TRATWA
→ Grupa ds. osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności przestrzeni publicznej i usług – operator: Fundacja Eudajmonia

NASZ CEL
➡️ Kontynuacja rozmów, które toczyły się w środowisku przez ostatnie lata, jak również w ubiegłym roku, przy uczestnictwie Prezydenta Miasta Jacka Sutryka, ówczesnego Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych.

➡️ Budowa silnego partnerstwa, które połączy wrocławskie organizacje pozarządowe i osoby aktywnie działające w kulturze.

➡️ Stworzenie – poprzez cykliczne spotkania – przestrzeni do wspólnej, regularnej pracy.

GRUPA BRANŻOWA KULTURA i RADA KULTURY
W ramach Grupy Branżowej Kultura chcielibyśmy poruszać sprawy bieżące, dotyczące m.in. 3. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych
oraz pomysłu na Wrocławski Kongres Kultury.

 

Kolejnym ważnym tematem jest powołanie Wrocławskiej Rady Kultury. Przedstawimy zespół ds. Rady Kultury, który zajmie się przygotowaniem koncepcji oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych, rozmów i spotkań w celu utworzenia Rady Kultury oraz ustalenia zasad jej funkcjonowania. Opieramy się m.in. na opublikowanym w czerwcu 2018 roku dokumencie „Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”.

Naszym celem jest powołanie Rady jesienią̨ tego roku.


Do zespołu ds. Rady Kultury zaprosiliśmy: Agatę Bulicz z Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Karolinę Bieniek z Fundacja Art Transparent, Dominika Golemę z Departamentu Spraw Społecznych oraz Agnieszkę Imielę-Sikorę z Fundacja Bente Kahan i Stowarzyszenia Akcja Miasto. Liderem zespołu jest Kostas Georgakopulos z fundacji Avant Art.

Do końca marca czekamy na dołączenie do zespołu przedstawiciela Wydziału Kultury.


HARMONOGRAM
Na dwóch najbliższych spotkaniach 19 i 26 lutego, oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych, obecny będzie również Paweł Dębek, pełnomocnik Koalicji oraz Agata Bulicz, którzy opowiedzą o pracy Koalicji i dokumencie „Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 we Wrocławiu”.

Nasze kolejne plany to:
➡️ organizacja otwartego dla całego środowiska spotkania GDS (Grupa Dialogu Społecznego) 21 marca 2019 roku pod tytułem „Rada Kultury”, na który zaprosimy nie tylko organizacje pozarządowe, ale i twórców, animatorów oraz pracowników instytucji kultury,

➡️ kolejne spotkanie Grupy Branżowej Kultura w maju 2019 roku,

➡️ uczestnictwo w 3. Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych
w czerwcu 2019 roku w panelu nt. Rady Kultury,

➡️ powołanie Rady Kultury jesienią 2019 roku.

Bardzo liczymy na Waszą aktywność, zaangażowanie i wspólną pracę na rzecz środowiska kultury we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Wdrażanie Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022, finansowanego ze środków Gminy Wrocław. Więcej informacji na stronie: https://wro-ngo.pl/.

Operatorem projektu jest wrocławska Fundacja Avant Art (www.avantart.pl).

BAZA WIEDZY:
https://www.wro-ngo.pl
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/kultura-obecna-dokument
https://www.wro-ngo.pl/files/Strategia-rozwoju-wspolpracy-miasta-Wroclawia-z-organizacjami-pozarzadowymi_druk.pdf

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl