Bezpłatny warsztat „Źródła finansowania projektów społecznych, budowanie partnerstw międzysektorowych i tworzenie warunków do społecznej aktywności” [Kłodzko, 09-10.03.2015]

Podczas warsztatów podejmowane będą m.in. następujące zagadnienia:

  • Źródła finansowania projektów społecznych (finansowe i pozafinansowe, publiczne i prywatne)
  • System wspierania inicjatyw obywatelskich realizowanych przez organizacje  pozarządowe
  • Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych, dobre praktyki
  • Budowanie partnerstw międzysektorowych
  • Różnorodność modeli partnerstw międzysektorowych
  • Zasady tworzenia i działania, wady i zalety, dobre praktyki.

 

Adresatami warsztatów są: przedstawiciele/pracownicy/czki (w wieku do 64 roku życia) organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej i posiadających osobowość prawną z terenu powiatu ząbkowickiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego i dzierżoniowskiego i M. Wałbrzych.

Termin warsztatu: 09-10 marca 2015r. w godz. 9.00-15.30

Miejsce warsztatu: Kłodzko, dokładny adres zostanie podany przed warsztatami

Koszty: Udział w cyklu jest bezpłatny. Zapewniamy poczęstunek kawowy oraz lunch w każdym dniu warsztatów.  Nie zapewniamy dojazdu na miejsce szkolenia.  

 

Zgłoś się już dziś! Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 02 marca 2015 r. wybierając jedną z trzech możliwości: 

  1. mailem na adres: anna.bogucka@dfopwww.hb.pl    
  2. pocztą na adres: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, pok. 409, 53-677 Wrocław
  3. faksem na nr 71 793 23 24.

Więcej informacji oraz szczegółowy program uzyskasz kontaktując się z Anną Bogucką tel. 71 793 23 24 oraz na stronie internetowej www.dfopwww.hb.pl  Ilość miejsc jest ograniczona! Pierwszeństwo udziału w warsztacie będą mieli przedstawiciele organizacji spełniających kryteria strategiczne wskazane w formularzu zgłoszeniowym oraz ci którzy nie skorzystali jeszcze ze wsparcia szkoleniowego w ramach projektu. W przypadku większej ilości zgłoszeń decyduje kolejność ich nadsyłania.

 

Warsztaty poprowadzą doświadczeni trenerzy:

Robert Drogoś - prezes Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”, fundator Fundacji Przemian Społecznych ZMIANA oraz fundacji Umbrella. Specjalista w dziedzinie NGO – ponad dwudziestoczteroletnie doświadczenie w pracy w trzecim sektorze. Koordynator licznych projektów. Stypendysta Rządu Stanów Zjednoczonych i Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego. Były pracownik Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego, Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, Europejskiej Akademii Socjalnej, Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Inicjator i kilkuletni kierownik projektu „Cyber-ręka lidera - Wspieranie liderów przemian społecznych w Polsce”. W Latach 2012-2013 członek Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Krzysztof Bojda – absolwent Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych z Psychologii zarządzania na UW oraz szkoły liderów organizacji pozarządowych. Założyciel Fundacji Hobbit (1992 r), Sieci klubów i świetlic środowiskowych, współzałożyciel – Fundacji Umbrella - Sektor 3 we Wrocławiu, Dolnośląskiej Rady Młodzieży. Na stałe pracuje w Fundacji Hobbit realizując projekty będące pasją osobistą i uczestników.

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl