Szkolenie w zakresie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz Ustawy o promocji zatrudnienia

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie z zakresu:

I. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych m.in. 

a) jakie sankcje grożą za niewykonanie lub naruszenie obowiązków wynikających z ustawy,

b) w jaki sposób się przed nimi uchronić,

c) jak prowadzić rejestr transakcji, a w jakich sytuacjach wyłączony jest obowiązek informowania o transakcjach objętych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu. 

II. Ustawy o promocji zatrudnienia – podstawowe zagadnienia.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy nt. obowiązków jakie ww. ustawy nakładają na organizacje pozarządowe. Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi – uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia własnej dokumentacji w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Adresatami szkolenia są: przedstawiciele/pracownicy/czki (w wieku do 64 roku życia) organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej i posiadających osobowość prawną z terenu powiatów wrocławskiego, górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i M. Wrocławia. 

Termin warsztatu: 29 września 2014 r. w godz. 9.00 - 16.00

Miejsce warsztatu: Wrocław,  Pracownia Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia”, ul. Legnicka 65

Koszty: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy catering oraz materiały merytoryczne. Nie zapewniamy dojazdu na miejsce szkolenia. 

Prowadząca: dr Magdalena Wasyłkowska - Michór, radca prawny, na co dzień współpracuje z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 r. prowadzi Kancelarię Prawną pn. Europejskie Centrum Obsługi Prawnej. W Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu prowadzi zajęcia dla aplikantów z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego. 

Zgłoś się już dziś! Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 19 września 2014r. wybierając jedną z trzech możliwości: 

  1. mailem na adres: dfop@dfopwww.hb.pl  
  2. pocztą na adres: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319
  3. faksem na nr 71 793 23 24.

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z Marią Mika tel. 71 793 23 24 oraz na stronie internetowej www.dfopwww.hb.pl. Ilość miejsc jest ograniczona! Pierwszeństwo udziału w warsztacie będą mieli przedstawiciele organizacji spełniających kryteria strategiczne wskazane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku większej ilości zgłoszeń decyduje kolejność ich nadsyłania.

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl