Jedlina-Zdrój k. Wałbrzycha. Bezpłatne 1-dniowe szkolenie pn. Mam prawo do informacji publicznej i konsultacji społecznych

Czy wiesz jak korzystać z dostępu do informacji publicznej?

Czy wiesz, że masz prawo brać udział w konsultacjach społecznych?

Chcesz mieć większy wpływ na rozwój swojej najbliższej społeczności?

Przyjdź na bezpłatne jednodniowe szkolenie organizowane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i dowiedz się więcej na temat Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz konsultacji społecznych jako narzędzi partycypacji społecznej!

Zakres szkolenia:

  • Dostęp do informacji publicznej: podstawy prawne dostępu do informacji publicznej, co to jest informacja publiczna?, rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej, jakie  informacje podlegają udostępnieniu?, sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej (biuletyn informacji publicznej, udostępnianie informacji na wniosek), odmowa udostępnienia informacji, zasady pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej, przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

  • Konsultacje społeczne: cel konsultacji, zakres przedmiotowy konsultacji, siedem zasad konsultacji, jak stosować zasady konsultacji, bariery w realizacji zasad konsultacji, pomysł na kodeks konsultacji społecznych w mojej gminie.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.  Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Termin i miejsce: Szkolenie odbędzie się w Hotelu Jedlinka w Jedlinie-Zdrój k. Wałbrzycha przy ul. Zamkowej 2 dnia 3 grudnia (wtorek) 2013r.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 1 grudnia 2013r. na nr 71 793 23 24 bądź na adres e-mail: jakub.walburg@dfopwww.hb.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych. W szkoleniu powinna wziąć udział więcej niż jedna osoba z organizacji. Prosimy o wypełnienie dokumentów z załącznika i przesłanie mailem zwrotnym w formie pliku Word lub PDF.

Załączniki:„Sprawne organizacje – silna Federacja – projekt na rzecz wzmacniania potencjału i tożsamości NGO na Dolnym Śląsku”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wkład własny w projekcie pochodzi ze środków finansowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl