2.dniowe szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji oraz budowanie pozytywnego postrzegania się partnerów współpracy”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z województwa dolnośląskiego na 2.dniowe szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji oraz budowanie pozytywnego postrzegania się partnerów współpracy”. Ideą szkoleń jest udział w szkoleniu zarówno przedstawicieli JST jak i NGO. Zależy nam, aby przedstawiciele obu sektorów na co dzień  funkcjonowali w tych samych środowiskach lokalnych. 

Celem szkolenie jest wzmocnienie uczestników konsultacji o wiedzę i kompetencje społeczne z zakresu wykorzystywania aktywnych narzędzi konsultacji.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Dolnośląska platforma dialogu i konsultacji społecznych”. Projekt jest realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych (Lider) w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (Partner).  

Podczas dwudniowego szkolenia podejmowane będą następujące zagadnienia:

  • Aspekty formalno-prawne przygotowanie i prowadzenie konsultacji społecznych.
  • Co to są konsultacje społeczne?
  • Jak zaplanować konsultacje społeczne?
  • Jakich błędów w konsultacjach społecznych należy unikać
  • Jak sprawić aby konsultacje były lepsze?
  • Co możemy konsultować?

oraz  

Aktywne metody prowadzenia konsultacji społecznych w tym:

  1. Budżet obywatelski
  2. Debata publiczna
  3. Forum Lokalne
  4. Panel Obywatelki

Celem szkolenia będzie również budowanie dobrych relacji sektora samorządowego i pozarządowego. Dlatego podczas szkolenia wspólnie zastanowimy się nad funkcjonującymi  stereotypami współpracy i wzajemnego postrzegania się dwóch sektorów. Stworzymy w oparciu o Kodeks Zasad Konsultacji własny dokument dotyczący dobrych zasad konsultacji.

Termin szkolenia: 11 i 12 grudnia 2013 r. (środa, czwartek)

Miejsce szkolenia: Pracownia Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia”, ul. Legnicka 65, Wrocław

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Organizatorzy nie zapewniają noclegu ani przejazdu uczestnikom szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 06 grudnia 2013 r. na nr 71 793 23 24 bądź na adres e-mail: maria.mika@dfopwww.hb.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy. W szkoleniu powinni wziąć udział przedstawiciele samorządu lokalnego, w szczególności osoby które zajmują się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na tym samym obszarze.

FORMULARZ

ZAPROSZENIE 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl