Szkolenie - Aktywne narzędzia i techniki konsultacji

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z województwa dolnośląskiego na 2.dniowe szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji”. Ideą szkoleń jest udział w szkoleniu zarówno przedstawicieli JST jak i NGO. Zależy nam, aby przedstawiciele obu sektorów na co dzień  funkcjonowali w tych samych środowiskach lokalnych. 

Celem szkolenie jest wzmocnienie uczestników konsultacji o wiedzę i kompetencje społeczne z zakresu wykorzystywania aktywnych narzędzi konsultacji.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Dolnośląska platforma dialogu i konsultacji społecznych”. Projekt jest realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych (Lider) w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (Partner).  

Podczas dwudniowego szkolenia podejmowane będą następujące zagadnienia:

 • Aspekty formalno-prawne przygotowanie i prowadzenie konsultacji społecznych.
 • Co to są konsultacje społeczne?
 • Jak zaplanować konsultacje społeczne?
 • Jakich błędów w konsultacjach społecznych należy unikać
 • Jak sprawić aby konsultacje były lepsze?
 • Co możemy konsultować?
 • oraz  

 • Aktywne metody prowadzenia konsultacji społecznych w tym:
 • Budżet obywatelski
 • Debata publiczna
 • Forum Lokalne
 • Panel Obywatelki

Celem szkolenia będzie również budowanie dobrych relacji sektora samorządowego i pozarządowego. Dlatego podczas szkolenia wspólnie zastanowimy się nad funkcjonującymi  stereotypami współpracy i wzajemnego postrzegania się dwóch sektorów. Stworzymy w oparciu o Kodeks Zasad Konsultacji własny dokument dotyczący dobrych zasad konsultacji.

Termin szkolenia: 03 i 04 lutego 2014 r.

Miejsce szkolenia: Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Organizatorzy nie zapewniają noclegu ani przejazdu uczestnikom szkolenia. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 29 stycznia 2014 r. na nr 71 793 23 24 bądź na adres e-mail: maria.mika@dfopwww.hb.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy. W szkoleniu powinni wziąć udział przedstawiciele samorządu lokalnego, w szczególności osoby które zajmują się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na tym samym obszarze.  

FORMULARZ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl