Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

 

Adres organizacji: Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze
Telefon kontaktowy: (74) 85 00 300
Kontakt mailowy do organizacji: mdsm@krzyzowa.org.pl
Adres internetowy organizacji: www.krzyzowa.org.pl
Profil organizacji: dialog i porozumienie międzynarodowe

Fundacja realizuje projekty na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między narodami; projekty historyczne oraz obywatelskie. W ramach współpracy międzynarodowej odbywa się wiele projektów dla osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych. Ponadto prowadzone są warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Ważnym obszarem aktywności Fundacji są działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Fundacja od początku istnienia rozwija w praktyce ideę wolontariatu. Większość prowadzony projektów dostępna jest także dla społeczności lokalnej.

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl