Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „Subsidium”

 

Adres organizacji: ul. Warszawska 37a, 59-900 Zgorzelec
Telefon kontaktowy: (75) 77 58 700
Kontakt mailowy do organizacji: subsidium@free.ngo.pl
Adres internetowy organizacji: www.subsidium.arrakis.pl
Profil organizacji: społeczno-edukacyjny

Stowarzyszenie jest ruchem oświatowym, którego celem jest profilaktyka i profesjonalna pomoc osobom uzależnionym oraz resocjalizacja osób uzależnionych (bezrobotnych, bezdomnych, ubogich). Organizowanie różnorodnych form działania zmierzających do zapobiegania i zwalczania narkomanii oraz AIDS. Stowarzyszenie odpowiadając na zapotrzebowanie poszczególnych środowisk społecznych i indywidualnych osób kształci i doskonali wiedzę, i umiejętności w różnych formach działalności dotyczącej tematyki narkomanii i AIDS poprzez: kursy w zakresie kształcenia i doskonalenia wiedzy na temat uzależnień i AIDS, spotkania dyskusyjne, seminaria, dyskusje panelowe i konferencje popularno- naukowe, odczyty, prelekcje i treningi, działalność wydawnicza, obozy edukacyjne, inne rodzaje działalności. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl