"Mam prawo" kampania społeczna na rzecz aktywnego obywatelstwa.

 

Projekt trwa od sierpnia 2009 r. do lutego 2011r. Realizatorem projektu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Parterem projektu zaś Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2  – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Projekt ma na celu zwiększenie mechanizmów obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji zaufania publicznego i zwiększenie wiedzy zakresu prowadzenia działań strażniczych wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

Adresatami projektu są: przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu lokalnego i administracji publicznej oraz wszyscy zainteresowani podniesieniem wiedzy z zakresu prowadzenia działań strażniczych.

Projekt przewiduje szereg działań:

  1. Cykl szkoleń dla Liderów NGO z zakresu tworzenia i stosowania programów społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej w tym:
  • aspekty formalno – prawne przy realizacji działań strażniczych m.in. praktyczne stosowanie: ustawy o dostępie do informacji publicznej., ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, co powinien zawierać BIP, akty regulujące realizacje zadań publicznych.
  • narzędzia monitoringu - tworzenie planu i strategii monitoringu administracji publicznej, posługiwanie się narzędziami monitoringu, budowanie lokalnych grup monitoringu
  • wystąpienia publiczne: organizowanie spotkań z obywatelami, prowadzenie debaty, elementy facylitacji, współpraca ze społecznością lokalną.
  1. Tworzenie i wsparcie Lokalnych Grup Monitoringu.
  2. Spotkania informacyjne dla mieszkańców Dolnego Śląska dotyczące stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  3. Kampania informacyjno – promocyjna: filmy, broszury.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu.

Anna Bogucka – Specjalista ds. informacji i promocji.
anna.bogucka@dfopwww.hb.pl
tel. 071 793 23 24
Biuro projekt: 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5 Wrocław


Czy umiesz wymienić prawa, które przysługują ci jako obywatelowi Rzeczpospolitej?

Nie? W takim razie czas je poznać! Przyjdź na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Dolnego Śląska: "Prawo i procedury dostępu do informacji publicznej dla mieszkańców DŚ"

więcej >>>

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl