Ekonomia Społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska kampania infrmacyjno-promocyjna

 

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu: „Ekonomia Społeczna – szansą na rozwój Dolnego Śląska – kampania informacyjno-promocyjna”. Projekt trwa od maja 2009r. do lutego 2011r, ma charakter informacyjno-promocyjny i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej. Jego głównym celem jest promocja i upowszechnienie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej poprzez wzmacnianie podmiotów wspierających i realizujących usługi w zakresie ekonomii społecznej (ES).

Jako organizacje partnerskie (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej) dostrzegliśmy wiele problemów związanych z funkcjonowaniem sektora ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku. Najważniejsze  z nich to: mała dostępność terytorialna instytucji wspierających podmioty (ES), niedostateczna pomoc dla podmiotów ES na różnych etapach rozwoju oraz niewystarczająca liczba inicjatyw,  podejmowanych na rzecz promocji i informacji o ES. W związku z dostrzeżonymi problemami postawiliśmy sobie za cel promocję instrumentów ekonomii społecznej oraz zwiększenie ilości dobrych praktyk w obszarze ES.

Adresatami projektu są: przedstawiciele instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Projekt dostępny jest również dla osób fizycznych zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej.
 
Projekt przewiduje szereg różnych działań:

  • prowadzenie Biura Informacji, Promocji i Zatrudnienia w sektorze ES,
  • spotkania informacyjne na terenie województwa dolnośląskiego,
  • Forum Ekonomii Społecznej,
  • medialna i filmowa promocja ES.

Zależy nam na wypracowaniu dobrej współpracy między instytucjami zaangażowanymi w proces wspierania podmiotów ES, a także na budowaniu otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi na Dolnym Śląsku.

Problemy, które wiążą się z ekonomią społeczną, funkcjonowaniem jej podmiotów na Dolnym Śląsku oraz ogólnym wizerunkiem ES są na tyle skomplikowane i rozległe, iż sprostanie im będzie wymagało wiele zaangażowania i dużej aktywności wszystkich podmiotów działających w obszarze ES. Mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć zakładane cele, a pojęcie ekonomia społeczna przestanie być enigmatyczne.
 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej


Kierownik projektu:
Maria Lewandowska-Mika

tel.: (071) 793 23 24
maria.mika@dfopwww.hb.pl


16 grudnia 2010 roku w międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” odbyło się II Dolnośląskie Forum Ekonomii Społecznej, którego organizacji podjęły się Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Forum zrealizowane zostało w ramach projektu „Ekonomia Społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska – kampania informacyjno-promocyjna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Drugim Dolnośląskim Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 16 grudnia 2010 roku w godz. 10:00-14:00 w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa”.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP), Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES) oraz Starostwo Powiatowe w Polkowicach serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne „Ekonomia społeczna szansą na rozwój powiatu polkowickiego” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP), Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES) oraz Urząd Miasta i Gminy w Szklarskiej Porębie serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne „Ekonomia społeczna szansą na rozwój Szklarskiej Poręby” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl