Partnerstwo Trójstronne na Rzecz Rozwoju

 

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu nowego projektu „Partnerstwo Trójstronne na Rzecz Rozwoju” realizowanego w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego. Projekt współfinansowany jest przez Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Operatorem programu jest Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne.

Celem głównym projektu „Trójstronne partnerstwo dla rozwoju” jest nawiązanie partnerstwa federacyjnych organizacji pozarządowych poprzez transfer wiedzy i doświadczenia z Regionów Zachodnich na wschód Europy i wzajemną integrację środowisk organizacji federacyjnych tworzących sieć kontaktów na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Naszymi partnerami są ukraińska Sieć „Inicjatywy Społeczne na Ukrainie” oraz Niemiecki Parytetowy Związek Socjalny z siedzibą w Görlitz.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania.

1) Wizyty studyjne:


Będą odbywać się na terenie trzech krajów, z których pochodzą partnerzy projektu i wnioskodawca: Polski, Niemiec i Ukrainy z udziałem przedstawicieli wszystkich partnerów projektu.

2) Staż:

Dwutygodniowy staż ukraińskiego partnera w biurze DFOP we Wrocławiu. W ramach przeprowadzonego stażu partner ukraiński będzie uczestniczyć w pracy Feederacji.

3) Platforma informacji:

Wspólny  model wymiany informacji. Podczas działań projektowych partnerzy będą wymieniać się informacjami i przekazywać wiedzę wykorzystując nowoczesne technologie gwarantujące szybki i elastyczny przepływ informacji.

Projekt skierowany jest do organizacji członkowskich Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Zapraszamy wszystkie chętne organizacje do aktywnego udziału w działaniach projektowych.

Projekt trwa do grudnia 2010 roku.

 

 

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl