Wolontariat Biznesu

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jako Lokalny Broker programu „Wolontariat pracowniczy – być bliżej ludzi”.

Od grudnia 2006 roku Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych uczestniczy w projekcie „Wolontariat pracowniczy – być bliżej ludzi”. Jego celem jest stworzenie w największych miastach Polski sieci tzw. lokalnych brokerów, których zadaniem będzie czuwanie nad procesem współpracy wolontariuszy z firm z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym, iż zależy nam na jak najszerszym rozpropagowaniu idei wolontariatu biznesu wśród lokalnych firm, a także wśród dolnośląskich organizacji pozarządowych podejmujemy działania, które pomogą nam dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Jednym z nich było zorganizowanie warsztatów „Bliskie spotkania III sektora”, które odbyły się we Wrocławiu w dniach 13-14 września br. Warsztaty poprowadziła Paulina Koszewska z Centrum Wolontariatu w Warszawie. W szkoleniu wzięło udział 14 wrocławskich organizacji pozarządowych. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z ideą wolontariatu pracowniczego i programu Wolontariat Biznesu, korzyści płynących z uczestnictwa w nim oraz sposobu pozyskania wolontariuszy z biznesu, a także zobaczyć na filmach dobre przykłady zaangażowania wolontariuszy – pracowników.

Seminarium „Wolontariat pracowniczy – być bliżej ludzi”

W ramach działań związanych z programem Wolontariat Biznesu 8 listopada 2007 r. we Wrocławiu odbyło się również seminarium lokalne zorganizowane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej „Dialog – Edukacja- Współpraca”. Głównym celem seminarium było rozpropagowanie idei Wolontariatu Pracowniczego wśród szerokiej liczby odbiorców a także prezentacja doświadczeń partnerów społecznych tzn. Firm oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w tę formę działalności.

W seminarium uczestniczyło ok. 40 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, sektor prywatny oraz sektor publiczny.

W czasie seminarium Paulina Koszewska – koordynator projektu „Wolontariat pracowniczy – być bliżej ludzi” przedstawiła ideę, korzyści, dylematy, dobre praktyki a także projekty towarzyszące programowi Wolontariat Biznesu. Natomiast przedstawiciele firmy Cadbury Wedel oraz Providenta opowiedzieli, w jaki sposób wolontariat pracowniczy jest realizowany w ich miejscach pracy.

Ponadto organizacje pozarządowe i instytucje społeczne miały możliwość porozmawiania z Firmami biorącymi udział w seminarium, a jednocześnie realizującymi wolontariat pracowniczy m.in. z Cadbury Wedel, ING Bankiem Śląskim, Providentem Polska, Telekomunikacją Polską S.A. oraz ZEC-SERVICE. Rozmowy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dlatego też wszyscy uczestnicy chętnie wzięli w nich udział.

Galeria zdjęć

Wolontariat Biznesu – program odpowiedzialny

„Wolontariat Biznesu” to pierwszy program pozarządowy w Polsce, który propaguje i wspiera wolontariat pracowniczy (ang.: corporate volunteering). Polega na inicjowaniu przez firmy działań swoich pracowników na rzecz rozwoju społeczności lokalnej poprzez pomoc potrzebującym oraz pracę w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując przy tym swe umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając swe talenty w innych dziedzinach. Firma wspiera pracownika w tych działaniach – w zależności od swej kultury organizacyjnej: deleguje pracownika do pracy jako wolontariusza w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne i finansowe.
Program ten jest ogniwem łączącym firmy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i szerzej społeczności lokalne.

Firmami, które przyłączył się do programu Wolontariat Biznesu i na stałe współpracują z pomysłodawcą programu – Centrum Wolontariatu w Warszawie są Commercial Union, Telekomunikacja Polska, Citi Handlowy, Provident, ING Bank Śląski, Euroscript oraz Wedel.

Wolontariusze z firm to osoby aktywne zawodowo, które w czasie wolnym od pracy (popołudnia, weekendy) chcą być wolontariuszami – swoją wiedzą, umiejętnościami, czy pasją wspierać organizacje pozarządowe i ich beneficjentów. Wolontariusze – pracownicy firm powinni być traktowani jak każdy inny wolontariusz. Mogą oni robić praktycznie wszystko – od zajęć zbliżonych do pracy zawodowej (tłumaczenia, pomoc w organizacji wydarzeń, marketing, PR itp.) po czynności oderwane od pracy zawodowej (zbiórka żywności czy darów rzeczowych, praca z dziećmi, osobami potrzebującymi itd.).

Wolontariusze mogą wesprzeć swoim działaniem każdą organizację, która wyrazi chęć współpracy. Organizacja powinna być przygotowana na przyjęcie wolontariuszy: powinna być wyznaczona jedna osoba, która zajmuje się współpracą z wolontariuszami (najlepiej pracownik etatowy) tzw. Koordynator Wolontariuszy. Osoba ta musi znać prawo dot. wolontariatu, wiedzieć jak postępować z wolontariuszami.

Aby przystąpić do współpracy organizacja przygotowuje ofertę dla wolontariuszy. Zależy nam na opisie działań i wydarzeń, w które mogliby włączyć się wolontariusze. Oferta powinna być realna, tzn. odpowiadająca na potrzeby organizacji i możliwa do wykonania. Im bardziej oferta będzie precyzyjna, opisana szczegółowo, tym więcej informacji będzie miał wolontariusz i łatwiej będzie mu podjąć decyzję o pomocy. Wypełniona oferta trafia do Centrum Wolontariatu w Warszawie, a stamtąd kierowana jest do poszczególnych firm zaangażowanych w Wolontariat Biznesu.

Uczestnictwo organizacji w Programie jest dobrowolne i bezpłatne. Liczyć się należy z ograniczeniami czasowymi wolontariuszy – są oni etatowymi pracownikami firm i pracują w ciągu dnia. Wolontariusza aktywnego zawodowo możemy angażować albo do akcji jednorazowych (wydarzeń, konkursów, konferencji itd.) albo do systematycznej pracy, ale niewymagającej dużego nakładu czasowego (max 2 godziny tygodniowo lub spotkania 2-3 razy w miesiącu). Wolontariat jest działaniem dobrowolnym. Wolontariusze z firm partnerskich mogą, ale nie muszą odpowiedzieć na ofertę.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z pomocy wolontariuszy z firm zachęcamy do wypełnienia formularza umieszczonego poniżej.

Wypełnione formularze proszę przesyłać na adres: anna.bogucka@dfopwww.hb.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.wolontariat.biz.pl.

Pliki do pobrania:

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl