Wsparcie wdrażania projektów PO KL w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw – ponadregionalna sieć współpracy.

Dolnośląska Federacja Organizacji  Pozarządowych jest jednym z siedmiu partnerów projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.


Celem projektu jest podniesienie poziomu wdrażania PO KL poprzez:

 1. Utworzenie międzyregionalnej sieci współpracy w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw obejmującej Partnerów z województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego oraz partnerów społecznych z województwa dolnośląskiego.
 2. Poprawa dostosowania wsparcia PO KL w zakresie adaptacyjności do potrzeb regionalnych, w tym ukierunkowanie wsparcia na kolejne lata realizacji programu.
 3. Wypracowanie standardów partnerstwa jako formy współpracy przy realizacji projektów w obszarze adaptacyjności.

Ponadregionalna sieć współpracy przewiduje m.in. następujące rezultaty:

 1. Uruchomienie stałych ponadregionalnych kontaktów i integracja wokół tematu adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw IP, IP 2 i partnerów społeczno – gospodarczych z pięciu regionów Polski.
 2. Zaangażowanie partnerów i zasobów jakimi dysponują w regionach na rzecz wymiany i doświadczeń w zakresie adaptacyjności.
 3. Opracowanie rekomendacji dot. dostosowania wsparcia PO KL do potrzeb regionów i wykorzystanie ich przy przygotowaniu Planów działania na 2011 r. oraz wytycznych dot. kierunków wsparcia PO KL na kolejne lata.
 4. Publikacja zawierająca opis działań w ramach sieci, rekomendacja dot. dostosowania wsparcia PO KL w obszarze adaptacyjności do potrzeb regionów oraz standardy współpracy partnerskiej w projektach realizowanych w obszarze adaptacyjności.
 5. Prezentacja działań sieci współpracy na 5 regionalnych seminariach dla łącznej liczy ok. 250 osób.

Do współpracy w ramach ponadregionalnej sieci współpracy zostali zaproszeni następujący partnerzy:

 1. A: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 2. B: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 3. C: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 4. D: Polska Izba Firm Szkoleniowych
 5. E: Związek Pracodawców Dolnego Śląska
 6. F: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 7. G: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji projektu: styczeń 2010 – czerwiec 2011.

Przegląd praktyk partnerskich w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw był tematem pierwszego spotkania studyjnego zorganizowanego w ramach ponadnarodowej sieci współpracy. Podczas dwudniowego spotkania, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 14-15 kwietnia br., partnerzy z pięciu województw - dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego – wraz z ekspertem analizowali zebrane w ramach projektu dane i dyskutowali na temat partnerstwa w inicjatywach związanych z adaptacyjnością pracowników i przedsiębiorstw, o zasadach doboru partnerów oraz idealnego partnerstwa miedzyregionalnego.

więcej >>>

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl