Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego rozpoczęła działalność w terenie!

W kwietniu 2011 r. w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” rozpoczęła działalność sieć 18 Punktów Konsultacyjno - Doradczych w tym 5 mobilnych inkubatorów na terenie Dolnego Śląska. Projekt realizowany jest w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Sieć obejmuje całe województwo dolnośląskie, a punkty doradcze są zlokalizowane w następujących miejscowościach: Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Lubinie, Miliczu, Legnicy, Kłodzku, Lubaniu, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach Śląskich oraz w Zgorzelcu, Głogowie i Żmigrodzie.

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego to kompleksowa pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli zaangażowanych w działania na rzecz lokalnych społeczności. W ramach działalności sieci prowadzone są między innymi:

1) Doradztwo stacjonarne, wyjazdowe i specjalistyczne z zakresu:

  • pozyskiwania funduszy i pisania projektów
  • sprawozdawczości, rozliczenia projektów, a także prawidłowego rozliczania wewnątrz organizacji
  • aspektów formalno prawnych funkcjonowania organizacji, w tym zakładanie organizacji, obowiązki rejestracyjne, statut, formularze
  • elementów animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między i wewnątrzsektorowych

2) Szkolenia/warsztaty z zakresu:

  • Pozyskiwania środków na działalność organizacji/fundraising
  • Zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi m.in. planowanie strategiczne, budowanie zespołu, zarządzanie finansami itp.
  • Współpracy z samorządem lokalnym w tym m.in. kwestie powoływania Rad Działalności Pożytku Publicznego, uchwalania rocznych i wieloletnich programów współpracy, zasady realizowania konsultacji społecznych oraz formy współpracy.
  • Księgowości w organizacjach pozarządowych elementy księgowości w organizacjach, zasady i formy sporządzania sprawozdań, podstawy prawne prowadzenia księgowości.
  • Współpracy z wolontariuszem.

3) Spotkania informacyjne dotyczące ważnych kwestii dla III sektora t.j. zmiany przepisów prawa, rocznych i wieloletnich programów współpracy ngo z JST, źródeł finansowania, obowiązków sprawozdawczych organizacji.

4) Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych, na których podejmowane są tematy ważne dla danego powiatu. Stanowią one płaszczyznę do wzmacniania współpracy międzysektorowej oraz wymiany doświadczeń.

5) Biuletyn informacyjny Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych wraz z zebranymi konkursami i grantami dostępnymi dla organizacji pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Punktów Konsultacyjno-Doradczych.

Sprawdź gdzie mieści się Punkt w twojej okolicy na www.umwd.pl lub www.dfopwww.hb.pl

Więcej informacji udziela:

Anna Bogucka
Koordynator projektu
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
tel. 71 793 23 24, e-mail: anna.bogucka@dfopwww.hb.pl

DANE TELEADRESOWE DOLNOSLASKICH PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DORADCZYCH W OKRESIE OD STYCZNIA DO KWIETNIA 2012 R.
DANE TELEADRESOWE I GODZINY OTWARCIA DOLNOŚLASKICH PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DORADCZYCH W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2011 R.


Biuletyny Informacyjne Dotacje, Granty i Konkursy

- Biuletyn_nr_1_Maj.pdf

Konkursy_Granty_nr_1_Maj.pdf

- Biuletyn_nr_2_Czerwiec.pdf

Konkursy_Granty_nr_2_Czerwiec.pdf

- Biuletyn_nr_3_Czerwiec.pdf

Konkursy_Granty_nr_3_Czerwiec.pdf

- Biuletyn_nr 4_Lipiec.pdf

Konkursy_Granty_nr_4_Lipiec.pdf

- Biuletyn_nr_5_Sierpień.pdf

- Konkursy_Granty_nr_5_Sierpień.pdf

- Biuletyn_nr_6_Wrzesień.pdf

- Konkursy_Granty_nr_6_Wrzesień.pdf

- Biuletyn_nr_7_Październik.pdf

- Konkursy_Granty_nr 7_Październik.pdf

- Biuletyn_nr_8_Listopad_Grudzień.pdf

- Konkursy_Granty_nr_8_Grudzień.pdf

- Biuletyn_nr_9_Grudzień.pdf

- Konkursy Granty_nr_9_Grudzień.pdf


W dniu 15 grudnia o godz. 16.00 w Bolesławcu odbyło się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” przez Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Bolesławcu prowadzoną przez  Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych z Bolesławca, Nowogrodźca, Warty Bolesławieckiej i okolic, samorządu terytorialnego i aktywnych obywateli. 

więcej >>>

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPK-D) dla Organizacji Pozarządowych w Lubaniu przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” zorganizował w listopadzie 2011 r., wspólnie z Urzędem Miasta Lubań, Łużyckim Centrum Rozwoju i Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo Izerskie”, 3 szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu lubańskiego i lwóweckiego.

więcej >>>

Bolesławieckie Stowarzyszenie Gospodarcze wspólnie z Powiatem Bolesławieckim zapraszają na Forum Organizacji Pozarządowych realizowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7.

więcej >>>

24 listopada w Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu obyło się spotkanie standaryzująco–integrujące w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i doradcy z punktów doradztwa pozarządowego z Góry, Żmigrodu, Milicza, Legnicy, Lubina, przedstawiciele operatorów projektu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

więcej >>>

Dnia 23 listopada 2011 r. w Urzędzie Miasta Milicz w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego odbyło się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych pt. „Festiwal Ludzi Aktywnych”. Tematem przewodnim spotkania była współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi z powiatu milickiego. Na spotkanie licznie przybyły organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządu m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Miliczu, Urzędu Miasta Milicza oraz przedstawiciel Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

więcej >>>

Już 24 listopada 2011 r. w godzinach od 10.00 – do 14.00 w Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu odbędzie się kolejne spotkanie sitandaryzująco - integrujące realizowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.

więcej >>>

Dolnośląski Punk Konsultacyjno – Doradczy w Wałbrzychu prowadzony przez Fundację "Merkury" w porozumieniu ze Starostą Wałbrzyskim Panem Robertem Ławskim zapraszają organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Wałbrzyskiego na Forum Organizacji Pozarządowych dotyczące opracowania Społecznej Strategii Wsparcia Rozwoju Wałbrzycha.

więcej >>>

Ponad 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnych samorządów z  terenu miasta Lubań i powiatu lubańskiego wzięło udział 3 listopada 2011 r. w spotkaniu w Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu. Dyskutowano o zmianach przepisów oraz potrzebach stowarzyszeń i fundacji. 

więcej >>>

Dnia 4 października 2011 r. w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego w Żmigrodzie odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych. Tematem przewodnim spotkania było: „Tworzenie przestrzeni dla wspólnych działań samorządów i organizacji pozarządowych działających w sferze kultury i oświaty z terenu Powiatu Trzebnickiego”.

więcej >>>

W dniach 05-06.10 b.r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej odbyło się spotkanie sieciująco – szkoleniowe kadry projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego”.

więcej >>>

[1] 2
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl