Gender – trudne równania – rusza nowy projekt

Od czerwca 2011 r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje nowy projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Projekt wpisuje się w dotychczasową działalność DFOP poprzez wspieranie współpracy środowiska pozarządowego z przedstawicielami administracji tym razem w obszarze działań na rzecz równości płci w życiu publicznym i zawodowym. Planowane działania są adresowane do pracowników/czek organizacji pozarządowych jak i administracji. Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości wśród uczestników z regionu Dolnego Śląska z zakresu równościowego zarządzania, antydyskryminacji i polityki gender mainstreaming,  zwłaszcza w kontekście zarządzania zasobami kadrowymi, wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w szerszej perspektywie kształtowania polityki równości płci na poziomie lokalnym.

Projekt jest realizowany w okresie od czerwca  do końca grudnia 2011 r. i ma się przyczynić do implementacji polityki równości szans kobiet i mężczyzn  w  zarządzaniu w instytucjach i organizacjach biorących udział w warsztatach i szkoleniach. Działania projektowe są adresowane do pracowników/czek administracji publicznej oraz  przedstawicieli/lek III sektora i są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i trudności, jakie występują w dolnośląskim środowisku pozarządowym i administracji. Przeważająca formą  realizacja zadania publicznego są warsztaty i szkolenia.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • monitoring wybranych urzędów oraz organizacji pozarządowych pod kontem stosowania i promowania polityki równościowej, zidentyfikowanie barier, procedur i instrumentów zarządzania w kontekście wewnętrznej polityki kadrowej organizacji jako miejsca pracy z zastosowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn
  • działania informacyjno – promocyjne poświęcone tematyce równościowej, promowanie większej aktywności kobiet w życiu publicznym i społecznym
  • szkolenia i warsztaty adresowane do pracowników/czek sektora pozarządowego i administracji  z regionu Dolnego Śląska podczas których uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności i zwiększą swoje kompetencje z zakresu włączania perspektywy płci w swoim środowisku pracy

Jako realizatorzy mamy nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z szerokim zainteresowaniem wśród Państwa, jako osób aktywnych i działających lokalnie na rzecz podnoszenia jakości życia w swoim otoczeniu i wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach projektu zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji udziela:

Koordynatorka projektu
Maria Mika

maria.mika@dfopwww.hb.pl
Tel. 71 793 23 24

Ekspertka ds. Gender
Małgorzata Barrek

malgosia.barrek@dfopwww.hb.pl
tel. 71 793 23 24

Biuro Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30. Adres: Wrocław, pl. Solidarności 1-3-5, V p. p. 515.

 


Niniejsza publikacja powstała w ramach realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych projektu „Gender – trudne równania” którego celem jest  zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości wśród mieszkańców Dolnego Śląska z zakresu równościowego zarządzania, antydyskryminacji i polityki gender mainstreaming, zwłaszcza w kontekście zarządzania zasobami kadrowymi oraz w szerszej perspektywie kształtowania polityki równości płci na poziomie lokalnym.

więcej >>>

Zapraszamy na ostatni warsztat realizowany w ramach projektu „Gender-trudne równania” z zakresu równości płci w miejscy pracy! W ramach realizowanego projektu Gender - trudne równania, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza zarówno kobiety, jak i mężczyzn pracujących w administracji oraz w organizacjach pozarządowych z regionu Dolnego Śląska do udziału w warsztacie zakresu stosowania zasad i zarządzania zgodnego z równym traktowaniem płci w swoim miejscu pracy.

więcej >>>

Zapraszamy mężczyzn do udziału w warsztacie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn pracujących w administracji oraz działających w sektorze pozarządowym na Dolnym Śląsku.

więcej >>>

„Gender – trudne równania” to tytuł projektu realizowanego od czerwca  br. przez Dolnośląską Federacje Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.  Tytuł projektu nawiązuje do kwestii równości płci w życiu społeczno-zawodowym. Gender czyli płeć społeczno – kulturowa jest zmienna w czasie i przestrzeni, i jako ważny czynnik kształtujący relacje między płciami w społeczeństwie jest przedmiotem sporu ideologicznego.

więcej >>>

Projekt „Gender – trudne równania” jest realizowany przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl